Publicacions bàsiques

Poesia escènica VIII: Postteatre i Teatre de carrer

 • (2015): Poesia escènica VIII: Postteatre i Teatre de carrer (vuitè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg de Víctor Molina i Ferran Dordal i edició de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 137).

Sonets de Caruixa

 • (1949): Sonets de Caruixa. Barcelona: Ed. Cobalto.

(1990): reedició de Sonets de Caruixa. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 130).

Dragolí

(1950): Dragolí (amb dibuixos de Joan Ponç). Barcelona, Dau al Set.

Em va fer Joan Brossa

 • (1951): Em va fer Joan Brossa (amb pròleg de João Cabral de Melo i un dibuix de Joan Ponç). Barcelona: Ed. Cobalto.

(1984): reedició d’Em va fer Joan Brossa Des d’un got d’aigua fins al petroli (a Brossa, J. i Palau i Fabre, J.: Poesia. Barcelona: Ed. 62 / Ed. Orbis (col. Història de la Literatura Catalana).
(2013): reedició d’Em va fer Joan Brossa i d’El pedestal són les sabates. Barcelona: Edicions 62 (col. Poetes del segle XX, 21).

Nous romancets del dragolí, acompanyats d’auques en fulls

(1953): Nous romancets del dragolí, acompanyats d’auques en fulls (amb pròleg de Juan Eduardo Cirlot). Barcelona, Dau al Set (setembre).

Poemes civils

(1961): Poemes civils (amb un aiguafort de Joan Miró i coberta d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. R. M. Edició mutilada per la censura.

El saltamartí

 • (1969): El saltamartí (escrit el 1963). Barcelona: Ed. Ocnos (Llibres de Sinera). Edicio mutilada per la censura.

(1986): reedició d’El saltamartí (amb pròleg de Pere Gimferrer). Barcelona: Ed. Proa (col. Llibres de l’Ossa Menor, 134). Edició definitiva.
(1999): reedició d’El Saltamartí (recull el text de la tercera edició de 1985  ̶ incloent-hi el pròleg de Pere Gimferrer ̶  amb una presentació de Manuel Royes). Barcelona: Diputació de Barcelona (Llibres d’Abril, 7). Edició no venal.
(2019): reedició d’El saltamartí. Barcelona: Proa.

Poesia rasa

 •  (1970): Poesia rasa (inclou els llibres Fogall de sonets de 1943-48, Romancets del dragolí de 1948, Sonets de Caruixa de 1949, Em va fer Joan Brossa de 1950, Odes rurals de 1951, Cant de topada i victòria de 1951, El tràngol de 1952, Catalunya i selva de 1953, Cant de 1954, Festa de 1955, El pedestal són les sabates de 1955, Interluni de 1955, Poemes de París de 1956, El poeta presenta quinze pantomimes de 1956, Els entrebancs de l’univers de 1956, Vint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonet de 1958 i Avanç i escampall de 1957-59, amb pròleg de Manuel Sacristán). Esplugues de Llobregat: Ed. Ariel (col. Cinc d’Oros, 1).

(1985): reedició de Fogall de sonets. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 91).
(1986): reedició de Romancets del dragolí. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 103).
(1990): reedició de Poesia rasa I (de la publicació inicial de 1970, inclou els llibres Em va fer Joan Brossa, Odes rurals, Cant de topada i de victòria, El tràngol, Catalunya i selva, Cant i Festa, a més del pròleg de Manuel Sacristán). Barcelona: Ed. 62 (col. Poesia / Sèrie Gran, 3).
(1991): reedició de Poesia rasa II (de la publicació inicial de 1970, inclou els llibres El pedestal són les sabates, Interluni, Poemes de París, El poeta presenta quinze pantomimes, Els entrebancs de l’univers, Vint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonet i Avanç i escampall). Barcelona: Ed. 62 (col. Poesia / Sèrie Gran, 5).
(2013): reedició d’Em va fer Joan Brossa i d’El pedestal són les sabates. Barcelona: Edicions 62 (col. Poetes del segle XX, 21).

Des d’un got d’aigua fins al petroli

 • (1971): Des d’un got d’aigua fins al petroli (escrit el 1950; amb sobrecoberta de Pere Casanoves i dibuix d’Antoni Tàpies). Mataró: P. S .U. C. (edició clandestina).

(1977): reedició de Des d’un got d’aigua fins al petroli. Mataró: Ed. Robrenyo.
(1984): reedició d’Em va fer Joan Brossa Des d’un got d’aigua fins al petroli (a Brossa, J. i Palau i Fabre, J.: Poesia. Barcelona: Ed. 62 / Ed. Orbis (col. Història de la Literatura Catalana).

Càntir de càntics

 • (1972): Càntir de càntics (inclou els llibres Odes del vell amor de 1951 i Mercurial i Viltinença de 1952). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 8).

(1977): reedició de Càntir de càntics. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 8).

Cappare

 • (1973): Cappare (inclou els llibres Model de fruita de 1957, Dotze sonets a Victòria de 1957 i Vint-i-set poemes de 1956; amb pròleg de Pere Gimferrer). Barcelona: Ed. Proa (Llibres de l’Ossa Menor, 77).

(1984): reedició de Cappare. Barcelona: Ed. Proa (Llibres de l’Ossa Menor, 77).

La barba del cranc

 • (1974): La barba del cranc (inclou els llibres La porta de 1954 i Coresforç de 1955, més Quatre sonets de 1958-1959). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 20).

(1999): reedició de La barba del cranc (inclou els sonets “De la muralla ençà…”, “Contra l’amor” i “La consigna”, suprimits per la censura ran de la primera edició de 1974). Barcelona: Ed. 62 (col. Els llibres de l’Escorpí, 20).

Les ungles del guant. Ronda de Rimbaud

 • (1974): Les ungles del guant. Ronda de Rimbaud (versió analògica en català de poemes d’Arthur Rimbaud). Barcelona: Llibres del Mall.

(1994): reedició de Les ungles del guant. Ronda de Rimbaud. Barcelona, Ed. 62.

Maneres

(1976): Maneres (escrit el 1959). Lleida: Ed. Urgell (col. Poesia d’hui).

Sextines 76

(1977): Sextines 76 (amb pròleg de Joaquim Molas). Barcelona: Llibres del Mall.

Poemes de seny i cabell

(1977): Poemes de seny i cabell (inclou els llibres Poemes irregulars de 1957-58, O o U de 1959, Un, i no dos de 1959-60, Cau de poemes de 1960, Poemes civils de 1960 -edició definitiva, amb alguna esmena de la censura-, Els ulls i les orelles del poeta de 1961, Llumenerada de 1961-63 i El saltamartí de 1963, amb pròleg d’Arthur Terry). Esplugues de Llobregat: Ed. Ariel (col. Cinc d’Oros, 7).

Antologia de poemes de revolta

  • (1979): Antologia de poemes de revolta (poesia de caràcter polític-social pertanyent a diferents llibres, que havia estat censurada en el moment de ser publicada). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 53).

(2001): reedició d’Antologia de poemes de revolta (amb introducció de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. El Cangur, 289).
(2019): reedició de l’edició de 2001 d’Antologia de poemes de revolta. Barcelona: Labutxaca – Edicions 62.

Rua de llibres

(1980): Rua de llibres (inclou els llibres El cigne i l’oc de 1964, Poema sobre Frègoli i el seu teatre de 1965, Petit festival de 1965, Sonets del vaitot de 1965-66, Cent per tant de 1967, L’esmorzar a la muralla de 1968 i Flor de fletxa de 1969-70). Sant Joan Despí: Ed. Ariel (col. Cinc d’Oros 8).

Antologia poètica

(1980): Antologia poètica (amb pròleg i selecció de Pere Gimferrer). Barcelona: Ed. 62 (col. Antologia Catalana, 96).

Vint-i-set sextines i un sonet

(1981): Vint-i-set sextines i un sonet (amb epíleg-estudi de Josep Romeu i Figueras). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 70).

Ball de sang

(1982): Ball de sang (inclou els llibres La bola i l’escarabat de 1941-43, Sortija de 1948, 30 Divisió de 1950, U no és ningú de 1950, El clavell i el martell de 1951, Poemes entre el zero i la terra de 1951, Coral de 1951 i Malviatge! de 1954, amb pròleg de Josep Romeu i Figueras). Barcelona: Ed. Crítica (col. Sarrià, 8).

Els ulls de l’òliba

 • (1982): Els ulls de l’òliba (sonets escrits el 1974, amb pròleg de Jaume Pérez Montaner). València: Eliseu Climent ed. (col. Poesia 3 i 4, 33).

(1996): reedició d’Els ulls de l’òliba. L’Alfàs del Pi: Ajuntament.

Askatasuna

(1983): Askatasuna (primer llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poetaRoda de llibres (1969-1975), amb pròleg de Xavier Rubert de Ventós). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Pas d’amors, poemes que són de Joan Brossa

(1983): Pas d’amors, poemes que són de Joan Brossa (escrit el 1959, amb tres dibuixos d’Antoni Tàpies). Barcelona: Papers d’Art, Albert Ferrer ed. (col. Cobalt).

Ot

(1984): Ot (segon llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Calcomanies

(1985): Calcomanies (tercer llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Qui diu foc, diu flama

(1985): Qui diu foc, diu flama (sonets amb paraules rima). Barcelona: Ed. Empúries.

Els entra-i-surts del poeta

(1986): Els entra-i-surts del poeta (quart llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Sonets a Gofredina

(1986): Sonets a Gofredina (sonets amatoris escrits el 1967). Barcelona: Ed. La Magrana.

Poemes públics

 (1987): Poemes públics (cinquè llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Viatge per la sixtina

 • (1987): Viatge per la sextina (inclou els llibres Sextines 76 de 1976, Vint-i-set sextines i un sonet de 1976-77, Tercer llibre de sextines de 1977-1981 i Quart llibre de sextines de 1981-86). Barcelona: Quaderns Crema.

(2019): reedició de Viatge per la sextina. Barcelona. Barcelona: Quaderns crema.

Tarannà

(1988): Tarannà (sisè llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Ventall de poemes urbans

(1988): Ventall de poemes urbans (antologia de poesia literària a cura de l’autor), València: Ed. de la Guerra.

Ollaó

(1989): Ollaó (setè llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Furgó de cua

  • (1993): Furgó de cua (sextines i sonets amb paraules rima escrits entre 1987 i 1991). Barcelona: Quaderns Crema.

(2019): reedició de Furgó de cua (1989-1991). Barcelona: Quaderns crema.

Suite tràmpol o el compte enrera

(1994): Suite tràmpol o el compte enrera. Barcelona: Ed. de la Rosa Cúbica (col. La forma de la luz, 1).

Poemes escollits

  • (1995): Poemes escollits (antologia temàtica a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. MOLC, 109).

(1999): reedició de Poemes escollits (antologia temàtica a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. MOLC, 109).

Poemes d’anada i de tornada

(1995): Poemes d’anada i de tornada (antologia a cura de Josep P. Montaner, amb pròleg de Jaume Pérez Montaner i epíleg de Jaume Josa). València: Ed. Pre-Textos (col. Pedra de Toc, 1).

Poesia i prosa

(1995): Poesia i prosa (antologia amb estudi introductori, selecció de fragments crítics, taules i propostes de treball a cura de Glòria Bordons). València: Edicions 3 i 4 (col. L’Estel, 16).

Poemes hipnagògics

(1995): Poemes hipnagògics (amb pròleg de Ramon Salvo). Barcelona: RSalvo Ed. (col. *OE*SIA experimental, 11).

Passat festes

 • (1995): Passat festes (escrit entre 1993 i 1995). Barcelona: Ed. Empúries (col. Migjorn, 25).

(2000): reedició de Passat festes. Barcelona: Ed. 62 / Ed. Empúries (col. Poesia, 48).
(2013): reedició de Passat festes (1993-1995). Barcelona: Edicions 62 (col. Poetes del segle XX, 22).

La clau a la boca

(1997): La clau a la boca (setanta-set poemes escrits el 1996 amb motiu dels setanta-set anys de l’autor). Barcelona: Ed. Barcanova.

La memòria encesa, mosaic antològic

(1998): La memòria encesa, mosaic antològic (antologia a cura de l’autor, amb pròleg de Glòria Bordons i acompanyada d’un CD del recital “Núria Candela diu Brossa” segons selecció del mateix autor). Barcelona: Ed. Barcanova.

Sumari astral i altres poemes

(1999): Sumari astral i altres poemes. Barcelona: Ed. 62 / Empúries.

A partir del silenci

(2001): A partir del silenci (antologia polimòrfica a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Cercle de Lectors i Galàxia Gutenberg.

Tria de poemes conversables i Tast de poemes

 • (1996): Tria de poemes conversables i Tast de poemes (poemes objecte i instal·lacions, presentats amb l’obra plàstica “Ou amb dos rovells”). Barcelona: Ed. Barcanova.

(2002): reedició de les antologies Tria de poemes conversables Tast de poemes objecte incloses a “Ou amb dos rovells”. Barcelona: Ed. Barcanova.

Fotopoemario

 • (2003): Fotopoemario (amb fotografies de Chema Madoz i pròleg de Glòria Bordons), en català, en espanyol i en anglès (traduccions de Carlos Vitale i John London, respect.). Madrid: La Fábrica Ed. (edicions simultànies de luxe i en rústica, respectivament in folio i in quarto).

(2008): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed. (en rústica in quarto, amb petites esmenes respecte a l’edició de 2003). 
(2009): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed.
(2010): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed.
(2017): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed.
(2019): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed.

Un home reparteix fulls clandestins

(2004): Un home reparteix fulls clandestins (antologia amb selecció de Carles Rebassa i Toti Soler i coordinació de Maria Josep Escrivà). Gandia: CEIC Alfons el Vell.

El dia a dia (1988-1992)

(2007): El dia a dia (1988-1992) (amb pròleg de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. Poesia, 109).

Em va fer Joan Brossa i d’El pedestal són les sabates

(2013): reedició d’Em va fer Joan Brossa i d’El pedestal són les sabates. Barcelona: Edicions 62 (col. Poetes del segle XX, 21).

Fora de l’umbracle

(2013): Fora de l’umbracle (facsímil del llibre de 1968 inèdit fins aleshores amb l’estudi introductori “Fora de l’umbracle o la revolució cultural de Brossa” de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Biblioteca Catalana, 29).

Poemes inèdits. Gual permanent / Mapa de lluites

(2017): Poemes inèdits. Gual permanent / Mapa de lluites (edició dels llibres inèdits de 1977 i 1979-1984 a cura de Glòria Bordons, amb pròleg de Glòria Bordons i epíleg de Vicenç Altaió). Barcelona: :Rata_.

Joan Brossa. Poemes transgredits

(2019): Joan Brossa. Poemes transgredits (amb pròleg de Glòria Bordons i Manuel Guerrero i edició a cura d’Àurea Juan). Madrid: Nórdica Libros.

Joan Brossa. Poemes de combat

(2019): Joan Brossa. Poemes de combat (antologia a cura de Joan M. Minguet). Barcelona: Vibop.

Quadern de poemes

(1969): Quadern de poemes (poesia literària, poesia visual i disseny del llibre, amb el títol dibuixat per Antoni Tàpies), en francès (traducció d’Anne-Marie Comert). Barcelona: Ed. Ariel (col. Els llibres de les Quatre Estacions).

Poemes per a una oda

(1970): Poemes per a una oda (edició del llibre del mateix títol, Poemes habitables 13, amb canvis per la censura). Barcelona: Ed. Montse Ester, Saltar i Parar.

Pluja

 • (1973): Pluja (llibre singular fet de pàgines en blanc mullades i després eixugades. Edició del llibre de 1970 del mateix títol, Poemes habitables 31).Barcelona: editat per C. Ameller, C. Camps, X. Franquesa, J. Pablo, S. Pau, S. Saura i F. Torres.

(1990): reedició de Pluja (llibre singular, en paper fabricat expressament a mà pel Molí de Toni Sardà). Figueres: Ed. Tristan Barbarà.

Poemes visuals

 • (1975): Poemes visuals (cinquanta poemes de la sèrie “Poemes habitables”). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 29).

(1981): reedició de Poemes visuals. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 29).
(2001): reedició de Poemes visuals, Barcelona. Ed. 62 / Ed. Empúries.

Poemes objecte

(1975): Poemes objecte (deu postals). Barcelona: Llibres del Mall (col. Art Enllà).

Poemes objecte

(1978): Poemes objecte (fotografies de poemes objecte, amb pròleg de Sir Roland Penrose en anglès, en català, en espanyol  ̶ traduccions de Pere Gimferrer i Alfred Sargatal ̶ i en francès  ̶ traduït pel mateix prologuista ̶). Barcelona: Servicios Editoriales S.A. (Col. Gart).

Septet visual

(1978): Septet visual (set serigrafies en color amb presentació de Maria Lluïsa Borràs). Barcelona: Ed. Taller Vallirana.

Boulevard Rosa o El Basar de Fenícia

(1978): Boulevard Rosa o El Basar de Fenícia (poesia visual desplegable). Barcelona: El Boulevard Rosa.

Cinc poemes visuals

(2001): reproducció de la carpeta Cinc poemes visuals de 1979. Barcelona, Círculo del Arte núm. 24 (estiu).

Poesia tipogràfica

(2004): Poesia tipogràfica (amb presentació d’Isidre Vallès, pròleg de Santi Barjau i epíleg de Jaume Maymó). Barcelona: Fundació Joan Brossa / Ajuntament.

Les etceteras / Els etcèteres

(2011): Les etceteras / Els etcèteres (facsímil del llibre del mateix títol de 1970, Poemes habitables 20, amb articles introductoris de Marc Audí i Glòria Bordons). Marseille: cipM (publicacions simultànies en francès i en català).

Joan Brossa: poemes visuals

(2014): Joan Brossa: poemes visuals (reproducció de l’obra gràfica seriada completa). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Edició singular limitada, acompanyada del volum d’estudis BORDONS, Glòria – AUDÍ, Marc. Brossa: entre la paraula, el gest i la imatge i del poema objecte “A amb punt”.

Antología de poemas visuales

(2019): Antología de poemas visuales (poesia visual, edició i epíleg a cura de Marc Audí). Madrid: Visor.

4 poemes visuals

(2019): 4 poemes visuals (estoig amb quatre serigrafies de Joan Brossa i un text d’Eduard Escoffet). Granada: Contemporánea.

Joan Brossa. Poesía visual 1941-1970

(2019): Joan Brossa. Poesía visual 1941-1970 (catàleg raonat de poesia visual a cura de Glòria Bordons i d’Alicia Vallina). Madrid: Fundación Azcona.

Tres aiguaforts

(1949): Tres aiguaforts (poesia literària, amb tres aiguaforts d’Antoni Tàpies), Barcelona: Ed. Enric Tormo.

Parafaragaramus

(1950): Parafaragaramus (poesia literària inserida en l’obra plàstica de Joan Ponç). Barcelona: edició privada d’Enric Tormo.

Sense títol

(1963): (Sense títol) (poesia literària, amb un collage de Modest Cuixart). Barcelona: Galeria René Metras.

Cop de poma

(1963): Cop de poma (prosa i concepció del llibre; amb cinc aiguaforts de Joan Miró, coberta d’Antoni Tàpies, fermall-escultura de Moisès Villèlia i partitura de Josep M. Mestres Quadreny, Enquadernació de Joan Ponç i capsa de fusta de Joan Miró. Barcelona: Ed. R. M. (edició de Joan Prats).

El pa a la barca

(1963): El pa a la barca (poesia literària, amb litografies d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. Sala Gaspar.

Novel·la

 • (1965): Novel·la (disseny del llibre i selecció de textos i d’imatges i “Elegia”, epíleg en prosa; amb litografies d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. Sala Gaspar.

(1975): reedició de Novel·laBarcelona: Llibres del Mall (edició popular in quarto).

Frègoli

(1969): Frègoli (poesia literària i visual i disseny del llibre, amb litografies d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. Sala Gaspar.

Nocturn matinal

(1970): Nocturn matinal (poesia visual, amb litografies i un aiguafort d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. La Polígrafa, S.A.

Oda a Joan Miró

(1973): Oda a Joan Miró (poesia visual i epíleg en prosa, amb litografies de Joan Miró). Barcelona: Ed. La Polígrafa, S.A.

Poems from the Catalan

(1973): Poems from the Catalan (poesia literària, amb introducció d’Arthur Terry, pròleg de Sir Roland Penrose i litografies d’Antoni Tàpies), en català i en anglès (traducció d’Arthur Therry). London / Barcelona: Guinness Button Publishing Ltd. / Ed. La Polígrafa, S.A., 2 vols.

La cabaleta

(1973): La cabaleta (poesia literària  ̶ un sonet ̶  i poesia visual, amb calats de Moisès Villèlia). Barcelona: Ed. Sala Gaspar.

Cartipàs

(1973): Cartipàs (prosa, amb calats de Moisès Villèlia). Barcelona: Ed. Sala Gaspar.

Als mestres de Catalunya

(1975): Als mestres de Catalunya (poesia literària  ̶ “Oda al president Macià” i “Oda al president Companys” ̶ , amb vuit litografies i una serigrafia d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. Sala Gaspar.

Oda a Lluís M. Xirinacs

(1976): Oda a Lluís M. Xirinacs (poesia literària, amb litografies d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. Comissió “Lluís M. Xirinacs” (també se’n feu una edició popular).

Tres Joans

(1978): Tres Joans (poesia literària i visual en homenatge a Joan Prats, amb una aiguada de Joan Miró). Barcelona: Ed. La Polígrafa, S.A.

U no és ningú

(1979): U no és ningú (proses escrites el 1950; amb dues litografies i cinc aiguaforts d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. La Polígrafa, S.A.

Llibre de la pluja

(1979): Llibre de la pluja (llibre singular fet de pàgines en blanc mullades i després eixugades, en col·laboració amb Frederic Amat). Barcelona: Taller Vallirana.

El camí de l’oca

(1981): El camí de l’oca (poesia visual i disseny del llibre, amb litografies, serigrafies i un aiguafort de José Niebla). Girona: Ed. Galeria d’Art 3 i 5.

Strip-tease

(1982): Strip-tease (poesia escènica  ̶ dotze peces ̶ , amb il·lustracions de Poveda), sense referència de l’edició.

Tal i tant

(1983): Tal i tant (poesia literària, amb una pintura desplegable de Frederic Amat).

Poemes JOAN BROSSA – ANTONI TÀPIES dibuixos

(1984): Poemes JOAN BROSSA – ANTONI TÀPIES dibuixos (poesia literària, amb dibuixos d’Antoni Tàpies). Maó / Barcelona: Druïda.

Sextina en el Museu de Joguets de Figueres

(1985): Sextina en el Museu de Joguets de Figueres (poesia literària, amb tres aiguaforts d’Antoni Tàpies). Figueres: Ed. Tristan Barbarà.

El Rei de la Màgia

(1986): El Rei de la Màgia (poesia literària, amb tres aiguaforts d’Antoni Tàpies). Figueres: Ed. Tristan Barbarà.

El bosc a casa

(1986-1989): El bosc a casa (poesia literària, amb collages de postals, gravats, aiguaforts, litografies i dibuixos de Perejaume). Barcelona: Ed. Polígrafa.

Oi

(1987): Oi (poesia literària, amb sis litografies de Fusako Yasuda i Lluís Pessa). Barcelona: Lluís Pessa ed.

Joc de cartes

(1987): Joc de cartes… (poesia literària, amb gravats de Víctor Ramírez). Barcelona: Ed. L’Aixa, Galeria Joan de Serrallonga (col. Llibres-objecte).

Carrer de Wagner

 • (1988): Carrer de Wagner (poesia literària, amb deu aiguaforts d’Antoni Tàpies). Barcelona: Galeria Toni Tàpies – Edicions T.

(1990): reedició de Carrer de Wagner (poesia literària, amb aiguaforts d’Antoni Tàpies fotografiats per F. B. Casas). Barcelona: Edicions T (edició popular).

Diorames

(1988): Diorames (poesia visual, amb gravats d’A. Borrell, J. Alcaraz i J. Rosés i una prosa de Perejaume). Calella: Ed. Centre Internacional de Recerca Gràfica de Calella.

Tria

(1988): Tria (un poema visual i un altre de literari, amb un aiguafort de Masafumi Yamamoto). Barcelona: Antoni Agra ed.

Mom

(1988): Mom (poesia visual i prosa amb xilografies de Víctor Ramírez). Barcelona: Miquel Sambró ed., Galeria Joan de Serrallonga.

El fuet de cent cues

(1988): El fuet de cent cues (prosa, amb dibuixos de Fernando Krahn). Barcelona: Ed. Destino.

Tri

(1990): Tri (poesia visual, amb dues litografies de Fusako Yasuda). Barcelona: Lluís Pessa ed.

Parèntesi

(1991): Parèntesi (poesia visual, amb dues litografies de Fusako Yasuda). Barcelona: Lluís Pessa ed. (presentat en una caixa juntament amb Mirall).

Mirall

(1991): Mirall (poesia visual, amb dos aiguaforts de Lluís Pessa). Barcelona: Lluís Pessa ed. (presentat en una caixa juntament amb Parèntesi).

Cinamom

(1991): Cinamom (poesia literària, amb set aiguaforts de Rafa Forteza). Figueres: Ed. Tristan Barbarà.

Jo, qui?

(1992): Jo, qui? (poesia literària, amb cinc litografies de Fusako Yasuda). Barcelona: Lluís Pessa ed.

El veí

(1992): El veí (poesia literària, amb litografies de Lluís Pessa). Barcelona: Lluís Pessa ed.

Flors de claus

(1992): Flors de claus (poesia literària, amb set fotografies de Manuel Esclusa). Figueres: Ed. Tristan Barbarà.

Foc negre

(1993): Foc negre (poesia visual, amb aiguaforts d’Evaristo Benítez). Barcelona: Antoni Valero ed.

Deu gravats i una ombra de mà

(1993): Deu gravats i una ombra de mà (poesia visual, amb cinc aiguaforts de Fusako Yasuda). Barcelona: Lluís Pessa ed.

Trasllat

(1993): Trasllat (poesia literària, amb serigrafies i collages d’Alfons Borrell). Calella: Ed. del Terme.

L’art pot morir. Homenatge a Miró

(1993): L’art pot morir. Homenatge a Miró (poesia visual; suite de deu estampes, amb la participació de diversos artistes). Arenys de Munt: Ed. Murtra.

Capgirada

(1995): Capgirada (poesia literària, amb tres litografies de Fusako Yasuda i tres de Lluís Pessa). Barcelona: Lluís Pessa ed.

Clavegueram / Égouts

(1995): Clavegueram / Égouts (poesia literària, amb set gravats de Muma). Lausanne: Pully / Raymond Meyer.

Aigua de foc

(1995): Aigua de foc (poesia visual, amb cinc aiguaforts de Josep M. Servent). Palma de Mallorca: Centre Cultural Contemporani Pelaires.

Brossa i Chillida a peu pel llibre

(1996): Brossa i Chillida a peu pel llibre (poesia literària, amb aiguaforts d’Eduardo Chillida i frontispici de Pere Gimferrer), en català, en euskera i en espanyol (traduccions de Ramon Saizarbitoria i de Carlos Vitale, respect.). Barcelona: La Polígrafa, S.A. (també se’n féu una edició popular).

Cartaci

(1999): Cartaci (poesia literària, amb intervenció plàstica de Perejaume). Molino de Velliza: El Gato Gris.

Fotopoemario

(2001). Fotopoemario (edició de luxe conté poesia literària de Joan Brossa i reproduccions de fotografies de Chema Madoz i una obra original del fotògraf). Madrid: La Fàbrica Ed.

Infiltración

(2005): Infiltración amb el subtítol “Obra castellana completa (o quasi)” (carpeta singular a cura de Rafael Pasquet i d’Arnau Sallent, amb còpia fotostàtica de l’edició de 1938, un assemblatge d’objectes de Jordi Saladrigas i una fotografia d’Humberto Rivas). Rubí: Ed. Propaganda / Micromèdia Comunicació S.L. (edició no venal).

Carrer de Joan Ponç

(2010): Carrer de Joan Ponç (antologia d’afinitats i correspondències entre els textos del poeta i les obres del pintor Joan Ponç; amb pròleg de Jordi Quer i edició i estudi introductori de Glòria Bordons). Barcelona: Edicions Poncianes.

El crim

(1948): El crim. Barcelona, Dau al Set (novembre).

Nocturns encontres

(1952): Nocturns encontres. Barcelona, Dau al Set (gener).

Teatre de Joan Brossa

(1952): Teatre de Joan Brossa: Esquerdes, parracs i enderrocs esberlant la figura La mare màscara. Barcelona, Dau al Set (octubre-novembre).

Obsequis fingits (Escena per a un transformista)

(1957): Obsequis fingits (Escena per a un transformista) (primera versió d’una part d’El Gran Fracaroli). Barcelona, Quart creixent núm. 2 (juliol), p. 20.

El capità

(1958): El capità. Vic, Inquietud núm. 12 (març).

El bell lloc

(1962): El bell lloc. Barcelona, “Homenaje a Joan Brossa”, Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual.

Or i sal

(1963): Or i sal (amb pròleg d’Arnau Puig). Barcelona: Ed. Joaquim Horta.

Teatre de Joan Brossa

(1964): Teatre de Joan Brossa (inclou les obres La xarxa de 1953, La jugada de 1953, Aquí al bosc de 1956, Gran guinyol de 1957 El bell lloc de 1958). Barcelona: Ed. R. M.

Conversa

(1965): Conversa (acció musical no inclosa en el llibre de 1975 ni en les obres completes d’aquest gènere, amb partitura de Josep M. Mestres Quadreny). Madrid: Ed. Alpuerto.

Suite bufa

(1968): Suite bufa (acció musical, amb partitura de Josep M. Mestres Quadreny). New York: Seesaw Music Co.

Quatre accions espectacle

(1969): Quatre accions espectacle, en català i en espanyol (Traducció de Pere Gimferrer). Barcelona: Colección La Esquina.

Calç i rajoles

 • (1971): Calç i rajoles (amb pròleg de Pere Gimferrer). Barcelona: Ed. 62 (col. El Galliner, 11).

(1980): reedició de Calç i rajoles. Barcelona: Ed. 62 (col. El Galliner, 11).
(1999): reedició de Calç i rajoles (amb introducció i propostes didàctiques a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. El Cangur Plus, 279).

Poesia escènica

(1973): Poesia escènica (primer volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou vint-i-vuit peces escrites entre 1945 i 1954, amb pròleg de Xavier Fàbregas). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Accions musicals

(1975): Accions musicals (1962-1968). Barcelona: Llibres del Mall.

Poesia escènica

(1975): Poesia escènica (segon volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou vint obres escrites entre 1955 i 1958). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Poesia escènica

(1978): Poesia escènica (tercer volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou onze obres escrites entre 1958 i 1962, entre les quals les Accions espectacle). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

L’armari en el mar

(1978): L’armari en el mar (poesia escènica  ̶ no inclosa en l’obra completa d’aquest gènere ̶ , per a música de Josep M. Mestres Quadreny). Barcelona: Festival Internacional de Música-Fòrum Musical.

Poesia escènica

 • (1980): Poesia escènica (quart volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou onze obres escrites entre 1962 i 1964). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Teatre de Carrer i Or i Sal

 • (1981): Teatre de Carrer Or i Sal (poesia escènica), a Carner J., Espriu S. i Brossa J.: Teatre. Barcelona: Ed. 62 (col. Les Millors Obres de la Literatura Catalana, 70).

Poesia escènica

 • (1983): Poesia escènica (cinquè volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou deu obres de 1964 i 1965). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Poesia escènica

 • (1983): Poesia escènica (sisè volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou primordialment tres conjunts de peces breus de fregolisme i strip-tease i accions musicals escrites entre 1962 i 1978). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Ja hi tinc un peu

(1984): Ja hi tinc un peu a Brossa, J., Pedrolo, M. de i Serra i Fontelles, J.: Teatre. Barcelona, Ed. 62 / Ed. Orbis (col. Història de la Literatura Catalana).

Cavall al fons

(1993): Cavall al fons a Gallén, E. (ed.): Sis peces de teatre breu. Barcelona: Ed. 62 (col. El Garbell, 43).

La bella italiana i El bufarut

(1993): La bella italiana i El bufarut a Vernet, F. (ed.): Monòlegs i diàlegs. Selecció de textos teatrals. Barcelona: Ed. La Magrana.
(1995): Reedició de La bella italiana i El bufarut a Vernet, F. (ed.): Monòlegs i diàlegs. Selecció de textos teatrals. Barcelona: Ed. La Magrana.
(1998): reedició de La bella italiana i El bufarut a Vernet, F. (ed.): Monòlegs i diàlegs. Selecció de textos teatrals. Barcelona: Ed. La Magrana.

Teatre

 • (1996): Teatre (inclou les obres Al Canigó ja no hi ha àguiles de 1965, Ja hi tinc un peu de 1944-1959 i Olga sola de 1960, amb pròleg d’Eduard Planas). L’Alfàs del Pi: Pedra de Toc.

Acció musical per a Joan Miró

 • (1997): Acció musical per a Joan Miró (poesia escènica -no inclosa en l’obra completa d’aquest gènere-, amb partitura de Josep M. Mestres Quadreny per a mezzosoprano, recitador i piano a vuit mans). Barcelona: Clivis-Associació Catalana de Compositors.

Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966)

(2003): Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966). Barcelona: Biblioteca El Mundo.

El ganxo

(2003): El ganxo (llibret d’òpera de cambra, amb partitura de Josep M. Mestres Quadreny). Barcelona: Ed. Tritó.

La xarxa, Aquí al bosc i Olga sola

 • (2005): La xarxa, Aquí al bosc Olga sola (peces escrites els anys 1953, 1956 i 1960, respect.). Barcelona: Brossa Espai Escènic (col. En Cartell, 11).

Cap de mirar

(2007): Cap de mirar (llibret d’òpera no inclòs en l’obra completa d’aquest gènere, amb un article introductori de Glòria Bordons). Barcelona, Els Marges núm. 82 (primavera), p. 77-99.

El dia del profeta

(2008): El dia del profeta (amb pròleg de Núria Santamaria). Barcelona: Ed. Proa.

Poesia escènica I: Al voltant de Dau al Set

(2012): Poesia escènica I: Al voltant de Dau al Set (primer volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb edició, introducció i pròleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors (col. Textos a part, 96).

Poesia escènica II: Strip-tease i teatre irregular (1966-1967)

 • (2012): Poesia escènica II: Strip-tease i teatre irregular (1966-1967) (segon volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb edició, introducció i pròleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 100).

Poesia escènica III: Mirades sobre l’amor i la vida (1956-1962)

 • (2012): Poesia escènica III: Mirades sobre l’amor i la vida (1956-1962) (tercer volum de la reedició de l’obra escènica completa; ; inclou Aquí al bosc de 1956, El bell lloc de 1958, Olga sola de1960 i Cavall al fons de 1962; amb edició, introducció i pròleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 101).

Poesia escènica IV: Els déus i els homes

 • (2014): Poesia escènica IV: Els déus i els homes (quart volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Or i sal de 1959 i Calç i rajoles de 1963; amb edició, introducció i pròleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Texts a part, 117).

Poesia escènica V: Ser al món el 1953

(2014): Poesia escènica V: Ser al món el 1953 (cinquè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou La xarxa, El torrer i La jugada, totes de 1953; amb pròleg de Jordi Marrugat i edició i epíleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Texts a part, 118).

Poesia escènica VI: Circ, màgia i titelles

 • (2014): Poesia escènica VI: Circ, màgia i titelles (sisè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg de Jordi Jané i edició i epíleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Texts a part, 119).

Poesia escènica VII: La societat i el camí personal

(2015): Poesia escènica VII: La societat i el camí personal (setè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou El camí i El ventríloc, de 1953, i Ja hi tinc un peu! de 1959; amb pròleg de John London i edició de Glòria Bordons i John London). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 136).

Poesia escènica IX: L’ofici de viure

(2015): Poesia escènica IX: L’ofici de viure (novè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Objecte principal, El sabater, El rellotger i Gran guinyol, escrites el 1957; amb pròleg de Núria Santamaria i edició de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 138).

Poesia escènica X: Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966) Primera part

 • (2016): Poesia escènica X: Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966) Primera part (desè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2016, (col. Textos a part, 167).

Poesia escènica XI: Fregolisme o monòlegs de transformaió (1965-1966) Segona part

 • (2016): Poesia escènica XI: Fregolisme o monòlegs de transformaió (1965-1966) Segona part (onzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2016, (col. Textos a part, 168).

Poesia escènica XII: Icones per a 1962

(2016): Poesia escènica XII: Icones per a 1962 (dotzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Collar de cranis, La llenya viva, El sol amb cara i El saltamartí, escrites el 1962 amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2016, (col. Textos a part, 169).

Poesia escènica XIII: Quatre peces atàviques

(2017): Poesia escènica XIII: Quatre peces atàviques (tretzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Per l’abril i El cavall blanc, de 1957, i La careta colgada i També, de 1959; amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2017, (col. Textos a part, 177).

Poesia escènica XIV: Ballets i òperes

(2017): Poesia escènica XIV: Ballets i òperes (catorzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg de Xavier Serrat i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2017, (col. Textos a part, 179).

Poesia escènica XV: Accions musicals

 • (2017): Poesia escènica XV: Accions musicals (quinzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg de Carles Santos i edició de Glòria Bordons i Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2017, (col. Textos a part, 178).

Poesia escènica XVI: A la recerca d’un mateix

(2018): Poesia escènica XVI: A la recerca d’un mateix (setzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Cortina de muralles de 1951, i Muntanya humana i La sorra i l’acadèmia, de 1952; amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2018, (col. Textos a part, 197).

Poesia escènica XVII: Els 50 cap per avall

(2018): Poesia escènica XVII: Els 50 cap per avall (dissetè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou La pregunta perduda o el corral de lleó de 1952, Riu avall, escrita entre 1952 i 1955, i El comte Arnau de 1955; amb pròleg de Núria León Mercader i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2018, (col. Textos a part, 198).

Poesia escènica XVIII: La realitat i les seves substitucions

(2018): Poesia escènica XVIII: La realitat i les seves substitucions (divuitè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou La sal i el drac i Pastoral dins una alcova, de 1956, i L’anell sota el guant, Festa de la lluna plena, i Tríptic, de 1957; amb pròleg d’Albert Mestres i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2018, (col. Textos a part, 199).

Poesia escènica XIX: Retorn al verb

(2020): Poesia escènica XIX: Retorn al verb (dinovè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Diada de vent, El circ dels galls, La mina desapareguda, Mala estrella i Repartiment de la vida, de 1958, i Els beneficis de la nació, de 1959; amb pròleg de Maria Moreno i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2020, (col. Textos a part, 216).

Poesia escènica XX: Grisa artesania

(2020): Poesia escènica XX: Grisa artesania (vintè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou La copa del sol i El cap violent, de 1959, i Plena de pena i El dia del profeta, de 1961; amb pròleg de Carles Rebassa i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2020, (col. Textos a part, 217).

Poesia escènica XXI: Convencions conscients

(2020): Poesia escènica XXI: Convencions conscients (vint-i-unè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou El sarau i El temps escènic, de 1963, i No era ara, Xeix o tres actes de comèdia i Al Canigó ja no hi ha àguiles, de 1965; amb pròleg de Francesc Foguet i Boreu i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2020, (col. Textos a part, 218).

Poesia escènica XXII: Anys de pau

(2020): Poesia escènica XXII: Anys de pau (vint-i-dosè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Quart minvant o els nassos històrics, Viatges Barcarola, Diumenge, La son del gall, Únicament i L’emplaçament del rellotge, de 1964; amb pròleg d’Enric Gallén i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2020, (col. Textos a part, 219).

Foc al càntir

(1965): Foc al càntir (guió cinematogràfic). Madrid / Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans núm. CIX (abril), separata.

Vivàrium

(1972): Vivàrium (proses de circumstància escrites de 1944 a 1971). Barcelona: Ed. 62 (col. Cara i Creu, 17).

Anafil

(1987): Anafil (segon llibre de proses de circumstància). Barcelona: Ed. 62 (Col. L’Alzina, 16).

Alfabet desbaratat

(1998): Alfabet desbaratat (proses inèdites de 1948-1979). Barcelona: Ed. Empúries.

Prosa completa i textos esparsos

(2013): Prosa completa i textos esparsos (amb edició i l’estudi introductori “Un gènere imprescindible” de Glòria Bordons). Barcelona: RBA La Magrana (col. Les Ales Esteses, 338).

(1949): Sonets de Caruixa. Barcelona: Ed. Cobalto.

(1990): reedició de Sonets de Caruixa. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 130).