Ubicació

C/ Flassaders, 40, 08003, Barcelona

Horaris

EXPOSICIONS
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DEL 3 AL 30 DE JUNY
Dilluns tancat
Dimarts, de 15.30 a 20h
De dimecres a dissabte, d'11 a 20h
Diumenge, d'11 a 15h

Oficina
De dilluns a divendres, de 9 a 15h
ESPAI T
6 i 7 de juny a les 20h
Del 10 al 14 de juny a les 20h
Del 17 al 21 de juny a les 20h
Del 25 al 27 de juny a les 20h
28 de juny a les 20.30h