Biografia
Completa

Joan Brossa (Barcelona 1919-1998) fou un poeta en el més ampli sentit del mot ja que va produir poesia de tota mena en un acte de llibertat creativa. A la vegada, el seu afany col·laborador el va dur a explorar nous horitzons, a realitzar projectes ben diversos amb altres artistes i a interessar-se per tot allò que escapés de la paraula escrita.

Obra
Seleccionada

Paraula
Imatge
Acció
Per a Joan Brossa no existien ni els gèneres ni les fronteres entre les arts. Tot era vàlid per expressar una mateixa realitat. A través del joc i de la transformació, el poeta ens obre un món on les coses no són el que semblen. Saber mirar i activar les nostres antenes és el millor sistema per comprendre el món en què vivim.
1988-1991
1997
1988
1967

Fons Joan
Brossa

L’obra de Joan Brossa es pot comprendre millor des del procés i no únicament des del resultat. És per això que l’Arxiu Joan Brossa, dipositat al MACBA des del 2012 i format per un total de 52.000 documents, esdevé la matèria primera per comprendre el mètode creatiu del poeta.

Bibliografia
Completa

La creació poètica de Joan Brossa és ingent. A través d’aquest cercador tindreu accés als títols de les publicacions bàsiques de l’autor, dividides per disciplines creatives; a les obres completes, les traduccions realitzades en diferents idiomes; i a la publicacions fetes a partir de la vida i de l’obra de Brossa, ja sigui en forma de llibres, tesis doctorals, catàlegs o publicacions de caràcter infantil o juvenil.

”Ser poeta no és fer versos, sinó saber-se mantenir en un estat receptiu; anar pel món de poeta i publicar llibres és convertir-se en un producte de la pròpia vanitat.” Joan Brossa

 

Joan Brossa
Crisi, 1998