Poesia literària

Sonets de Caruixa

 • (1949): Sonets de Caruixa. Barcelona: Ed. Cobalto.

(1990): reedició de Sonets de Caruixa. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 130).

Dragolí

(1950): Dragolí (amb dibuixos de Joan Ponç). Barcelona, Dau al Set.

Em va fer Joan Brossa

 • (1951): Em va fer Joan Brossa (amb pròleg de João Cabral de Melo i un dibuix de Joan Ponç). Barcelona: Ed. Cobalto.

(1984): reedició d’Em va fer Joan Brossa Des d’un got d’aigua fins al petroli (a Brossa, J. i Palau i Fabre, J.: Poesia. Barcelona: Ed. 62 / Ed. Orbis (col. Història de la Literatura Catalana).
(2013): reedició d’Em va fer Joan Brossa i d’El pedestal són les sabates. Barcelona: Edicions 62 (col. Poetes del segle XX, 21).

Nous romancets del dragolí, acompanyats d’auques en fulls

(1953): Nous romancets del dragolí, acompanyats d’auques en fulls (amb pròleg de Juan Eduardo Cirlot). Barcelona, Dau al Set (setembre).

Poemes civils

(1961): Poemes civils (amb un aiguafort de Joan Miró i coberta d’Antoni Tàpies). Barcelona: Ed. R. M. Edició mutilada per la censura.

El saltamartí

 • (1969): El saltamartí (escrit el 1963). Barcelona: Ed. Ocnos (Llibres de Sinera). Edicio mutilada per la censura.

(1986): reedició d’El saltamartí (amb pròleg de Pere Gimferrer). Barcelona: Ed. Proa (col. Llibres de l’Ossa Menor, 134). Edició definitiva.
(1999): reedició d’El Saltamartí (recull el text de la tercera edició de 1985  ̶ incloent-hi el pròleg de Pere Gimferrer ̶  amb una presentació de Manuel Royes). Barcelona: Diputació de Barcelona (Llibres d’Abril, 7). Edició no venal.
(2019): reedició d’El saltamartí. Barcelona: Proa.

Poesia rasa

 •  (1970): Poesia rasa (inclou els llibres Fogall de sonets de 1943-48, Romancets del dragolí de 1948, Sonets de Caruixa de 1949, Em va fer Joan Brossa de 1950, Odes rurals de 1951, Cant de topada i victòria de 1951, El tràngol de 1952, Catalunya i selva de 1953, Cant de 1954, Festa de 1955, El pedestal són les sabates de 1955, Interluni de 1955, Poemes de París de 1956, El poeta presenta quinze pantomimes de 1956, Els entrebancs de l’univers de 1956, Vint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonet de 1958 i Avanç i escampall de 1957-59, amb pròleg de Manuel Sacristán). Esplugues de Llobregat: Ed. Ariel (col. Cinc d’Oros, 1).

(1985): reedició de Fogall de sonets. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 91).
(1986): reedició de Romancets del dragolí. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 103).
(1990): reedició de Poesia rasa I (de la publicació inicial de 1970, inclou els llibres Em va fer Joan Brossa, Odes rurals, Cant de topada i de victòria, El tràngol, Catalunya i selva, Cant i Festa, a més del pròleg de Manuel Sacristán). Barcelona: Ed. 62 (col. Poesia / Sèrie Gran, 3).
(1991): reedició de Poesia rasa II (de la publicació inicial de 1970, inclou els llibres El pedestal són les sabates, Interluni, Poemes de París, El poeta presenta quinze pantomimes, Els entrebancs de l’univers, Vint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonet i Avanç i escampall). Barcelona: Ed. 62 (col. Poesia / Sèrie Gran, 5).
(2013): reedició d’Em va fer Joan Brossa i d’El pedestal són les sabates. Barcelona: Edicions 62 (col. Poetes del segle XX, 21).

Des d’un got d’aigua fins al petroli

 • (1971): Des d’un got d’aigua fins al petroli (escrit el 1950; amb sobrecoberta de Pere Casanoves i dibuix d’Antoni Tàpies). Mataró: P. S .U. C. (edició clandestina).

(1977): reedició de Des d’un got d’aigua fins al petroli. Mataró: Ed. Robrenyo.
(1984): reedició d’Em va fer Joan Brossa Des d’un got d’aigua fins al petroli (a Brossa, J. i Palau i Fabre, J.: Poesia. Barcelona: Ed. 62 / Ed. Orbis (col. Història de la Literatura Catalana).

Càntir de càntics

 • (1972): Càntir de càntics (inclou els llibres Odes del vell amor de 1951 i Mercurial i Viltinença de 1952). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 8).

(1977): reedició de Càntir de càntics. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 8).

Cappare

 • (1973): Cappare (inclou els llibres Model de fruita de 1957, Dotze sonets a Victòria de 1957 i Vint-i-set poemes de 1956; amb pròleg de Pere Gimferrer). Barcelona: Ed. Proa (Llibres de l’Ossa Menor, 77).

(1984): reedició de Cappare. Barcelona: Ed. Proa (Llibres de l’Ossa Menor, 77).

La barba del cranc

 • (1974): La barba del cranc (inclou els llibres La porta de 1954 i Coresforç de 1955, més Quatre sonets de 1958-1959). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 20).

(1999): reedició de La barba del cranc (inclou els sonets “De la muralla ençà…”, “Contra l’amor” i “La consigna”, suprimits per la censura ran de la primera edició de 1974). Barcelona: Ed. 62 (col. Els llibres de l’Escorpí, 20).

Les ungles del guant. Ronda de Rimbaud

 • (1974): Les ungles del guant. Ronda de Rimbaud (versió analògica en català de poemes d’Arthur Rimbaud). Barcelona: Llibres del Mall.

(1994): reedició de Les ungles del guant. Ronda de Rimbaud. Barcelona, Ed. 62.

Maneres

(1976): Maneres (escrit el 1959). Lleida: Ed. Urgell (col. Poesia d’hui).

Sextines 76

(1977): Sextines 76 (amb pròleg de Joaquim Molas). Barcelona: Llibres del Mall.

Poemes de seny i cabell

(1977): Poemes de seny i cabell (inclou els llibres Poemes irregulars de 1957-58, O o U de 1959, Un, i no dos de 1959-60, Cau de poemes de 1960, Poemes civils de 1960 -edició definitiva, amb alguna esmena de la censura-, Els ulls i les orelles del poeta de 1961, Llumenerada de 1961-63 i El saltamartí de 1963, amb pròleg d’Arthur Terry). Esplugues de Llobregat: Ed. Ariel (col. Cinc d’Oros, 7).

Antologia de poemes de revolta

  • (1979): Antologia de poemes de revolta (poesia de caràcter polític-social pertanyent a diferents llibres, que havia estat censurada en el moment de ser publicada). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 53).

(2001): reedició d’Antologia de poemes de revolta (amb introducció de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. El Cangur, 289).
(2019): reedició de l’edició de 2001 d’Antologia de poemes de revolta. Barcelona: Labutxaca – Edicions 62.

Rua de llibres

(1980): Rua de llibres (inclou els llibres El cigne i l’oc de 1964, Poema sobre Frègoli i el seu teatre de 1965, Petit festival de 1965, Sonets del vaitot de 1965-66, Cent per tant de 1967, L’esmorzar a la muralla de 1968 i Flor de fletxa de 1969-70). Sant Joan Despí: Ed. Ariel (col. Cinc d’Oros 8).

Antologia poètica

(1980): Antologia poètica (amb pròleg i selecció de Pere Gimferrer). Barcelona: Ed. 62 (col. Antologia Catalana, 96).

Vint-i-set sextines i un sonet

(1981): Vint-i-set sextines i un sonet (amb epíleg-estudi de Josep Romeu i Figueras). Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 70).

Ball de sang

(1982): Ball de sang (inclou els llibres La bola i l’escarabat de 1941-43, Sortija de 1948, 30 Divisió de 1950, U no és ningú de 1950, El clavell i el martell de 1951, Poemes entre el zero i la terra de 1951, Coral de 1951 i Malviatge! de 1954, amb pròleg de Josep Romeu i Figueras). Barcelona: Ed. Crítica (col. Sarrià, 8).

Els ulls de l’òliba

 • (1982): Els ulls de l’òliba (sonets escrits el 1974, amb pròleg de Jaume Pérez Montaner). València: Eliseu Climent ed. (col. Poesia 3 i 4, 33).

(1996): reedició d’Els ulls de l’òliba. L’Alfàs del Pi: Ajuntament.

Askatasuna

(1983): Askatasuna (primer llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poetaRoda de llibres (1969-1975), amb pròleg de Xavier Rubert de Ventós). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Pas d’amors, poemes que són de Joan Brossa

(1983): Pas d’amors, poemes que són de Joan Brossa (escrit el 1959, amb tres dibuixos d’Antoni Tàpies). Barcelona: Papers d’Art, Albert Ferrer ed. (col. Cobalt).

Ot

(1984): Ot (segon llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Calcomanies

(1985): Calcomanies (tercer llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Qui diu foc, diu flama

(1985): Qui diu foc, diu flama (sonets amb paraules rima). Barcelona: Ed. Empúries.

Els entra-i-surts del poeta

(1986): Els entra-i-surts del poeta (quart llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Sonets a Gofredina

(1986): Sonets a Gofredina (sonets amatoris escrits el 1967). Barcelona: Ed. La Magrana.

Poemes públics

 (1987): Poemes públics (cinquè llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Viatge per la sixtina

 • (1987): Viatge per la sextina (inclou els llibres Sextines 76 de 1976, Vint-i-set sextines i un sonet de 1976-77, Tercer llibre de sextines de 1977-1981 i Quart llibre de sextines de 1981-86). Barcelona: Quaderns Crema.

(2019): reedició de Viatge per la sextina. Barcelona. Barcelona: Quaderns crema.

Tarannà

(1988): Tarannà (sisè llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Ventall de poemes urbans

(1988): Ventall de poemes urbans (antologia de poesia literària a cura de l’autor), València: Ed. de la Guerra.

Ollaó

(1989): Ollaó (setè llibre de la sèrie Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)). Barcelona: Ed. Alta Fulla.

Furgó de cua

  • (1993): Furgó de cua (sextines i sonets amb paraules rima escrits entre 1987 i 1991). Barcelona: Quaderns Crema.

(2019): reedició de Furgó de cua (1989-1991). Barcelona: Quaderns crema.

Suite tràmpol o el compte enrera

(1994): Suite tràmpol o el compte enrera. Barcelona: Ed. de la Rosa Cúbica (col. La forma de la luz, 1).

Poemes escollits

  • (1995): Poemes escollits (antologia temàtica a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. MOLC, 109).

(1999): reedició de Poemes escollits (antologia temàtica a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. MOLC, 109).

Poemes d’anada i de tornada

(1995): Poemes d’anada i de tornada (antologia a cura de Josep P. Montaner, amb pròleg de Jaume Pérez Montaner i epíleg de Jaume Josa). València: Ed. Pre-Textos (col. Pedra de Toc, 1).

Poesia i prosa

(1995): Poesia i prosa (antologia amb estudi introductori, selecció de fragments crítics, taules i propostes de treball a cura de Glòria Bordons). València: Edicions 3 i 4 (col. L’Estel, 16).

Poemes hipnagògics

(1995): Poemes hipnagògics (amb pròleg de Ramon Salvo). Barcelona: RSalvo Ed. (col. *OE*SIA experimental, 11).

Passat festes

 • (1995): Passat festes (escrit entre 1993 i 1995). Barcelona: Ed. Empúries (col. Migjorn, 25).

(2000): reedició de Passat festes. Barcelona: Ed. 62 / Ed. Empúries (col. Poesia, 48).
(2013): reedició de Passat festes (1993-1995). Barcelona: Edicions 62 (col. Poetes del segle XX, 22).

La clau a la boca

(1997): La clau a la boca (setanta-set poemes escrits el 1996 amb motiu dels setanta-set anys de l’autor). Barcelona: Ed. Barcanova.

La memòria encesa, mosaic antològic

(1998): La memòria encesa, mosaic antològic (antologia a cura de l’autor, amb pròleg de Glòria Bordons i acompanyada d’un CD del recital “Núria Candela diu Brossa” segons selecció del mateix autor). Barcelona: Ed. Barcanova.

Sumari astral i altres poemes

(1999): Sumari astral i altres poemes. Barcelona: Ed. 62 / Empúries.

A partir del silenci

(2001): A partir del silenci (antologia polimòrfica a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Cercle de Lectors i Galàxia Gutenberg.

Tria de poemes conversables i Tast de poemes

 • (1996): Tria de poemes conversables i Tast de poemes (poemes objecte i instal·lacions, presentats amb l’obra plàstica “Ou amb dos rovells”). Barcelona: Ed. Barcanova.

(2002): reedició de les antologies Tria de poemes conversables Tast de poemes objecte incloses a “Ou amb dos rovells”. Barcelona: Ed. Barcanova.

Fotopoemario

 • (2003): Fotopoemario (amb fotografies de Chema Madoz i pròleg de Glòria Bordons), en català, en espanyol i en anglès (traduccions de Carlos Vitale i John London, respect.). Madrid: La Fábrica Ed. (edicions simultànies de luxe i en rústica, respectivament in folio i in quarto).

(2008): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed. (en rústica in quarto, amb petites esmenes respecte a l’edició de 2003). 
(2009): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed.
(2010): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed.
(2017): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed.
(2019): reedició de Fotopoemario. Madrid: La Fábrica Ed.

Un home reparteix fulls clandestins

(2004): Un home reparteix fulls clandestins (antologia amb selecció de Carles Rebassa i Toti Soler i coordinació de Maria Josep Escrivà). Gandia: CEIC Alfons el Vell.

El dia a dia (1988-1992)

(2007): El dia a dia (1988-1992) (amb pròleg de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. Poesia, 109).

Em va fer Joan Brossa i d’El pedestal són les sabates

(2013): reedició d’Em va fer Joan Brossa i d’El pedestal són les sabates. Barcelona: Edicions 62 (col. Poetes del segle XX, 21).

Fora de l’umbracle

(2013): Fora de l’umbracle (facsímil del llibre de 1968 inèdit fins aleshores amb l’estudi introductori “Fora de l’umbracle o la revolució cultural de Brossa” de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Biblioteca Catalana, 29).

Poemes inèdits. Gual permanent / Mapa de lluites

(2017): Poemes inèdits. Gual permanent / Mapa de lluites (edició dels llibres inèdits de 1977 i 1979-1984 a cura de Glòria Bordons, amb pròleg de Glòria Bordons i epíleg de Vicenç Altaió). Barcelona: :Rata_.

Joan Brossa. Poemes transgredits

(2019): Joan Brossa. Poemes transgredits (amb pròleg de Glòria Bordons i Manuel Guerrero i edició a cura d’Àurea Juan). Madrid: Nórdica Libros.

Joan Brossa. Poemes de combat

(2019): Joan Brossa. Poemes de combat (antologia a cura de Joan M. Minguet). Barcelona: Vibop.

(1949): Sonets de Caruixa. Barcelona: Ed. Cobalto.

(1990): reedició de Sonets de Caruixa. Barcelona: Ed. 62 (col. Llibres de l’Escorpí, 130).