Poesia escènica

Poesia escènica VIII: Postteatre i Teatre de carrer

 • (2015): Poesia escènica VIII: Postteatre i Teatre de carrer (vuitè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg de Víctor Molina i Ferran Dordal i edició de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 137).

El crim

(1948): El crim. Barcelona, Dau al Set (novembre).

Nocturns encontres

(1952): Nocturns encontres. Barcelona, Dau al Set (gener).

Teatre de Joan Brossa

(1952): Teatre de Joan Brossa: Esquerdes, parracs i enderrocs esberlant la figura La mare màscara. Barcelona, Dau al Set (octubre-novembre).

Obsequis fingits (Escena per a un transformista)

(1957): Obsequis fingits (Escena per a un transformista) (primera versió d’una part d’El Gran Fracaroli). Barcelona, Quart creixent núm. 2 (juliol), p. 20.

El capità

(1958): El capità. Vic, Inquietud núm. 12 (març).

El bell lloc

(1962): El bell lloc. Barcelona, “Homenaje a Joan Brossa”, Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual.

Or i sal

(1963): Or i sal (amb pròleg d’Arnau Puig). Barcelona: Ed. Joaquim Horta.

Teatre de Joan Brossa

(1964): Teatre de Joan Brossa (inclou les obres La xarxa de 1953, La jugada de 1953, Aquí al bosc de 1956, Gran guinyol de 1957 El bell lloc de 1958). Barcelona: Ed. R. M.

Conversa

(1965): Conversa (acció musical no inclosa en el llibre de 1975 ni en les obres completes d’aquest gènere, amb partitura de Josep M. Mestres Quadreny). Madrid: Ed. Alpuerto.

Suite bufa

(1968): Suite bufa (acció musical, amb partitura de Josep M. Mestres Quadreny). New York: Seesaw Music Co.

Quatre accions espectacle

(1969): Quatre accions espectacle, en català i en espanyol (Traducció de Pere Gimferrer). Barcelona: Colección La Esquina.

Calç i rajoles

 • (1971): Calç i rajoles (amb pròleg de Pere Gimferrer). Barcelona: Ed. 62 (col. El Galliner, 11).

(1980): reedició de Calç i rajoles. Barcelona: Ed. 62 (col. El Galliner, 11).
(1999): reedició de Calç i rajoles (amb introducció i propostes didàctiques a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Ed. 62 (col. El Cangur Plus, 279).

Poesia escènica

(1973): Poesia escènica (primer volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou vint-i-vuit peces escrites entre 1945 i 1954, amb pròleg de Xavier Fàbregas). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Accions musicals

(1975): Accions musicals (1962-1968). Barcelona: Llibres del Mall.

Poesia escènica

(1975): Poesia escènica (segon volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou vint obres escrites entre 1955 i 1958). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Poesia escènica

(1978): Poesia escènica (tercer volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou onze obres escrites entre 1958 i 1962, entre les quals les Accions espectacle). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

L’armari en el mar

(1978): L’armari en el mar (poesia escènica  ̶ no inclosa en l’obra completa d’aquest gènere ̶ , per a música de Josep M. Mestres Quadreny). Barcelona: Festival Internacional de Música-Fòrum Musical.

Poesia escènica

 • (1980): Poesia escènica (quart volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou onze obres escrites entre 1962 i 1964). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Teatre de Carrer i Or i Sal

 • (1981): Teatre de Carrer Or i Sal (poesia escènica), a Carner J., Espriu S. i Brossa J.: Teatre. Barcelona: Ed. 62 (col. Les Millors Obres de la Literatura Catalana, 70).

Poesia escènica

 • (1983): Poesia escènica (cinquè volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou deu obres de 1964 i 1965). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Poesia escènica

 • (1983): Poesia escènica (sisè volum de l’obra completa d’aquest gènere; inclou primordialment tres conjunts de peces breus de fregolisme i strip-tease i accions musicals escrites entre 1962 i 1978). Barcelona: Ed. 62 (col. Clàssics Catalans del Segle XX).

Ja hi tinc un peu

(1984): Ja hi tinc un peu a Brossa, J., Pedrolo, M. de i Serra i Fontelles, J.: Teatre. Barcelona, Ed. 62 / Ed. Orbis (col. Història de la Literatura Catalana).

Cavall al fons

(1993): Cavall al fons a Gallén, E. (ed.): Sis peces de teatre breu. Barcelona: Ed. 62 (col. El Garbell, 43).

La bella italiana i El bufarut

(1993): La bella italiana i El bufarut a Vernet, F. (ed.): Monòlegs i diàlegs. Selecció de textos teatrals. Barcelona: Ed. La Magrana.
(1995): Reedició de La bella italiana i El bufarut a Vernet, F. (ed.): Monòlegs i diàlegs. Selecció de textos teatrals. Barcelona: Ed. La Magrana.
(1998): reedició de La bella italiana i El bufarut a Vernet, F. (ed.): Monòlegs i diàlegs. Selecció de textos teatrals. Barcelona: Ed. La Magrana.

Teatre

 • (1996): Teatre (inclou les obres Al Canigó ja no hi ha àguiles de 1965, Ja hi tinc un peu de 1944-1959 i Olga sola de 1960, amb pròleg d’Eduard Planas). L’Alfàs del Pi: Pedra de Toc.

Acció musical per a Joan Miró

 • (1997): Acció musical per a Joan Miró (poesia escènica -no inclosa en l’obra completa d’aquest gènere-, amb partitura de Josep M. Mestres Quadreny per a mezzosoprano, recitador i piano a vuit mans). Barcelona: Clivis-Associació Catalana de Compositors.

Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966)

(2003): Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966). Barcelona: Biblioteca El Mundo.

El ganxo

(2003): El ganxo (llibret d’òpera de cambra, amb partitura de Josep M. Mestres Quadreny). Barcelona: Ed. Tritó.

La xarxa, Aquí al bosc i Olga sola

 • (2005): La xarxa, Aquí al bosc Olga sola (peces escrites els anys 1953, 1956 i 1960, respect.). Barcelona: Brossa Espai Escènic (col. En Cartell, 11).

Cap de mirar

(2007): Cap de mirar (llibret d’òpera no inclòs en l’obra completa d’aquest gènere, amb un article introductori de Glòria Bordons). Barcelona, Els Marges núm. 82 (primavera), p. 77-99.

El dia del profeta

(2008): El dia del profeta (amb pròleg de Núria Santamaria). Barcelona: Ed. Proa.

Poesia escènica I: Al voltant de Dau al Set

(2012): Poesia escènica I: Al voltant de Dau al Set (primer volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb edició, introducció i pròleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors (col. Textos a part, 96).

Poesia escènica II: Strip-tease i teatre irregular (1966-1967)

 • (2012): Poesia escènica II: Strip-tease i teatre irregular (1966-1967) (segon volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb edició, introducció i pròleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 100).

Poesia escènica III: Mirades sobre l’amor i la vida (1956-1962)

 • (2012): Poesia escènica III: Mirades sobre l’amor i la vida (1956-1962) (tercer volum de la reedició de l’obra escènica completa; ; inclou Aquí al bosc de 1956, El bell lloc de 1958, Olga sola de1960 i Cavall al fons de 1962; amb edició, introducció i pròleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 101).

Poesia escènica IV: Els déus i els homes

 • (2014): Poesia escènica IV: Els déus i els homes (quart volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Or i sal de 1959 i Calç i rajoles de 1963; amb edició, introducció i pròleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Texts a part, 117).

Poesia escènica V: Ser al món el 1953

(2014): Poesia escènica V: Ser al món el 1953 (cinquè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou La xarxa, El torrer i La jugada, totes de 1953; amb pròleg de Jordi Marrugat i edició i epíleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Texts a part, 118).

Poesia escènica VI: Circ, màgia i titelles

 • (2014): Poesia escènica VI: Circ, màgia i titelles (sisè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg de Jordi Jané i edició i epíleg de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Texts a part, 119).

Poesia escènica VII: La societat i el camí personal

(2015): Poesia escènica VII: La societat i el camí personal (setè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou El camí i El ventríloc, de 1953, i Ja hi tinc un peu! de 1959; amb pròleg de John London i edició de Glòria Bordons i John London). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 136).

Poesia escènica IX: L’ofici de viure

(2015): Poesia escènica IX: L’ofici de viure (novè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Objecte principal, El sabater, El rellotger i Gran guinyol, escrites el 1957; amb pròleg de Núria Santamaria i edició de Glòria Bordons). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 138).

Poesia escènica X: Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966) Primera part

 • (2016): Poesia escènica X: Fregolisme o monòlegs de transformació (1965-1966) Primera part (desè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2016, (col. Textos a part, 167).

Poesia escènica XI: Fregolisme o monòlegs de transformaió (1965-1966) Segona part

 • (2016): Poesia escènica XI: Fregolisme o monòlegs de transformaió (1965-1966) Segona part (onzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2016, (col. Textos a part, 168).

Poesia escènica XII: Icones per a 1962

(2016): Poesia escènica XII: Icones per a 1962 (dotzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Collar de cranis, La llenya viva, El sol amb cara i El saltamartí, escrites el 1962 amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2016, (col. Textos a part, 169).

Poesia escènica XIII: Quatre peces atàviques

(2017): Poesia escènica XIII: Quatre peces atàviques (tretzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Per l’abril i El cavall blanc, de 1957, i La careta colgada i També, de 1959; amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2017, (col. Textos a part, 177).

Poesia escènica XIV: Ballets i òperes

(2017): Poesia escènica XIV: Ballets i òperes (catorzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg de Xavier Serrat i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2017, (col. Textos a part, 179).

Poesia escènica XV: Accions musicals

 • (2017): Poesia escènica XV: Accions musicals (quinzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; amb pròleg de Carles Santos i edició de Glòria Bordons i Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2017, (col. Textos a part, 178).

Poesia escènica XVI: A la recerca d’un mateix

(2018): Poesia escènica XVI: A la recerca d’un mateix (setzè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Cortina de muralles de 1951, i Muntanya humana i La sorra i l’acadèmia, de 1952; amb pròleg i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2018, (col. Textos a part, 197).

Poesia escènica XVII: Els 50 cap per avall

(2018): Poesia escènica XVII: Els 50 cap per avall (dissetè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou La pregunta perduda o el corral de lleó de 1952, Riu avall, escrita entre 1952 i 1955, i El comte Arnau de 1955; amb pròleg de Núria León Mercader i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2018, (col. Textos a part, 198).

Poesia escènica XVIII: La realitat i les seves substitucions

(2018): Poesia escènica XVIII: La realitat i les seves substitucions (divuitè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou La sal i el drac i Pastoral dins una alcova, de 1956, i L’anell sota el guant, Festa de la lluna plena, i Tríptic, de 1957; amb pròleg d’Albert Mestres i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2018, (col. Textos a part, 199).

Poesia escènica XIX: Retorn al verb

(2020): Poesia escènica XIX: Retorn al verb (dinovè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Diada de vent, El circ dels galls, La mina desapareguda, Mala estrella i Repartiment de la vida, de 1958, i Els beneficis de la nació, de 1959; amb pròleg de Maria Moreno i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2020, (col. Textos a part, 216).

Poesia escènica XX: Grisa artesania

(2020): Poesia escènica XX: Grisa artesania (vintè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou La copa del sol i El cap violent, de 1959, i Plena de pena i El dia del profeta, de 1961; amb pròleg de Carles Rebassa i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2020, (col. Textos a part, 217).

Poesia escènica XXI: Convencions conscients

(2020): Poesia escènica XXI: Convencions conscients (vint-i-unè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou El sarau i El temps escènic, de 1963, i No era ara, Xeix o tres actes de comèdia i Al Canigó ja no hi ha àguiles, de 1965; amb pròleg de Francesc Foguet i Boreu i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2020, (col. Textos a part, 218).

Poesia escènica XXII: Anys de pau

(2020): Poesia escènica XXII: Anys de pau (vint-i-dosè volum de la reedició de l’obra escènica completa; inclou Quart minvant o els nassos històrics, Viatges Barcarola, Diumenge, La son del gall, Únicament i L’emplaçament del rellotge, de 1964; amb pròleg d’Enric Gallén i edició d’Héctor Mellinas). Tarragona: Arola Editors / Edicions URV, 2020, (col. Textos a part, 219).