Prosa

Foc al càntir

(1965): Foc al càntir (guió cinematogràfic). Madrid / Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans núm. CIX (abril), separata.

Vivàrium

(1972): Vivàrium (proses de circumstància escrites de 1944 a 1971). Barcelona: Ed. 62 (col. Cara i Creu, 17).

Anafil

(1987): Anafil (segon llibre de proses de circumstància). Barcelona: Ed. 62 (Col. L’Alzina, 16).

Alfabet desbaratat

(1998): Alfabet desbaratat (proses inèdites de 1948-1979). Barcelona: Ed. Empúries.

Prosa completa i textos esparsos

(2013): Prosa completa i textos esparsos (amb edició i l’estudi introductori “Un gènere imprescindible” de Glòria Bordons). Barcelona: RBA La Magrana (col. Les Ales Esteses, 338).