Tesis

La poésie visuelle de Joan Brossa (1919-1998): Description et analyse intégrales

AUDÍ, Marc (2011). La poésie visuelle de Joan Brossa (1919-1998): Description et analyse intégrales. Tesi doctoral dirigida por Glòria Bordons i Denise Boyer, defensada a l’Université Paris IV-Sorbonne; École Doctorale IV: Civilisations, Cultures, Littératures et Sociétés; Laboratoire de recherche CRIMIC. Inèdita, disponible en recurs electrònic.

Introducció a la lectura de la poesia de Joan Brossa

BORDONS, Glòria (1986). Introducció a la lectura de la poesia de Joan Brossa. Tesi doctoral dirigida per Joaquim Molas (ponent: Sergi Beser), defensada a la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Espanyola i Catalana. Inèdita.

Cuando el lápiz se detiene surge la imagen: las artes visuales (y sus procesos) en la obra de Joan Brossa

GONZÁLEZ, Ainize (2012). Cuando el lápiz se detiene surge la imagen: las artes visuales (y sus procesos) en la obra de Joan Brossa. Tesi doctoral dirigida per Fèlix Fanés, defensada a la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament d’Art i Musicologia. Publicada, disponible en recurs electrònic.

La poesia visual de Joan Brossa

PALOMER, Pilar (1987). La poesia visual de Joan Brossa. Tesi doctoral dirigida per Ricardo Marín Viadel, defensada a la Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts, Departament de Processos de l’Expressió Plàstica. Inèdita, disponible en microfilm.

Bases estètiques i dramàtiques de la poesia escènica de Joan Brossa

PLANAS, Eduard (1995). Bases estètiques i dramàtiques de la poesia escènica de Joan Brossa. Tesi doctoral dirigida per Ricard Salvat, defensada a la Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, Departament d’Història de l’Art. Inèdita.