Activitats per a alumnes

A FORA: ITINERARIS URBANS I ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE

A través d’aquesta oferta educativa us proposem acostar-vos als llocs de referència i d’inspiració del poeta, mitjançant la paraula i l’acció, així com als seus interessos, amistats i al context històric i cultural en què va desenvolupar la seva trajectòria artística. En aquests espais viurem una experiència que ens acostarà al procés creatiu de Joan Brossa. La metodologia emprada en aquestes activitats serà la de la descoberta activa i la interacció constant entre els alumnes i l’educador. En tots els casos, es tracta de propostes introductòries que permeten tenir un primer contacte amb l’obra del poeta.


Horaris de realització: de dilluns a divendres, dintre de l’horari escolar.Caldrà respectar els horaris dels establiments que es visitin durant el recorregut a l’hora de reservar l’activitat.

A DINS: TALLERS CREATIUS SOBRE JOAN BROSSA I CREATIVITAT CONTEMPORÀNIA

A través de tallers i visites guiades a la Fundació, a la Filmoteca de Catalunya i a l’aula, us proposem una aproximació a l’obra del poeta en clau reflexiva, creativa i interactiva. Aquests tallers permeten investigar processos creatius amb els alumnes i entendre la poesia des d’un punt de vista transversal i polièdric que generi nous llenguatges expressius i noves formes de comunicació.


Horaris de realització: de dilluns a divendres, dintre de l’horari escolar.