Orientacions didàctiques

La contemporaneïtat de Joan Brossa possibilita un acostament de les noves generacions a la seva obra, gràcies a referències temàtiques i iconogràfiques properes en el temps. L’ús de la imatge o la grafia per expressar idees és proper al món actual, presidit pel missatge mediàtic, però a més, l’obra de Brossa força a la reflexió, perquè posa l’èmfasi en allò que hi ha al darrere del més evident.

Secundària

Tot el que s’indica en l’apartat d’orientacions didàctiques per a primària és també vàlid per a secundària. De tota manera, hi ha alguns aspectes que caldrà tenir presents a l’hora de treballar Brossa amb adolescents.

En primer lloc, cal dir que les edats que comprèn la secundària són potser de més difícil motivació que les de primària. Per tant, s’ha de vetllar especialment per crear interès en l’alumnat. El fet de treballar amb poemes objecte es fa atractiu per als joves.

Batxillerat

Els procediments a utilitzar a batxillerat no difereixen gaire dels recomanats a secundària. Tot i que el nivell és superior i, per tant, hi ha la possibilitat de treballar amb poemes més complicats, cal no perdre de vista mai la implicació personal. D’altra forma, correríem el perill de convertir la poesia en un contingut més d’aprenentatge, que s’aprèn i després s’oblida, en una cosa ben allunyada de la intenció amb què foren escrits els poemes de Brossa.

Material Audiovisual

Bibliografia

Batxillerat

Poesia escènica XIV: Ballets i òperes

Tarragona, Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 178), 2017. Recull una de les vessants més experimentals del teatre de Joan Brossa: la inversió de gèneres típicament burgesos en favor d’una teatralitat lliure i subversiva.