Artboard 1

Desbrossant La Ribera

Compartir
B, de Joan Brossa

Es tracta d’una proposta de llarg recorregut que també va ser endegada durant el curs 2018-2019 i que posa en el centre l’articulació de vincles entre diferents agents del barri per tal de desplegar accions situades entre l’art, l’educació, la ciutadania, el territori i la sostenibilitat. El projecte se centra en el treball amb les escoles bressol i les AFAS corresponents del barri per materialitzar un procés de cocreació de caràcter expandit que comenci a l’escola i que s’escampi pel territori circumdant.

‘Desbrossant La Ribera’ és d’una iniciativa d’impacte social, atès que implica el treball amb la totalitat de la comunitat educativa, i no únicament amb un grup-classe, i compta amb l’acompanyament d’Experimentem amb l’ART. Com en el cas anterior, és un projecte gratuït que requereix de compromís i d’implicació per part de l’escola bressol resident.

El projecte de 2021-2022 s’ha centrat en un treball amb l’escola bressol Portal Nou juntament amb diferents entitats del barri de la Ribera: el Centre Cívic Pou de la Figuera, la Fundació el Milà i El Gecko con botas.

Fruit d’aquestes col·laboracions, i com una manera de tancar l’any i mostrar alguns dels resultats, es va decidir elaborar una sèrie de tallers creatius a càrrec de les diferents entitats, que es quedaran a l’escola bressol en forma de nous recursos pedagògics i noves metodologies d’aprenentatge. El treball de ‘Desbrossant la Ribera’ s’ha dividit, doncs, en tres fases: la coneixença entre les diverses entitats, les sessions de codisseny dels tallers creatius i la realització d’aquests tallers per part de les educadores externes.