Artboard 1

Desbrossant La Ribera

Compartir
B, de Joan Brossa

Es tracta d’una proposta de llarg recorregut que també va ser endegada durant el curs 2018-2019 i que posa en el centre l’articulació de vincles entre diferents agents del barri per tal de desplegar accions situades entre l’art, l’educació, la ciutadania, el territori i la sostenibilitat. El projecte se centra e

n el treball amb les escoles bressol i les AFAS corresponents del barri per materialitzar un procés de cocreació de caràcter expandit que comenci a l’escola i que s’escampi pel territori circumdant.

‘Desbrossant La Ribera’ és d’una iniciativa d’impacte social, atès que implica el treball amb la totalitat de la comunitat educativa, i no únicament amb un grup-classe, i compta amb l’acompanyament d’Experimentem amb l’ART. Com en el cas anterior, és un projecte gratuït que requereix de compromís i d’implicació per part de l’escola bressol resident. El projecte de 2021-2022 s’ha centrat en un treball amb l’escola bressol Portal Nou juntament amb diferents entitats del barri de la Ribera: el Centre Cívic Pou de la Figuera, la Fundació el Milà i El Gecko con botas.

Aquest projecte dona resposta a dues necessitats detectades com són:

– Fer recerca i treball de barri amb la cultura local a llarg termini, amb iniciatives que van més enllà de l’oferta internacional, de les experiències culturals puntuals o de les activitats de cap de setmana ja existents en un territori que és un nucli urbà comercial, turístic i amb una forta densitat d’equipaments culturals.

– Plantejar el codisseny i la materialització d’un projecte educatiu i cultural orientat a les escoles bressol, context on sovint hi ha una manca de propostes d’aquestes característiques a diferència de les escoles d’infantil i primària, i dels instituts.
‘Desbrossant la Ribera’ acull veus diverses en els processos de co-disseny, planificació i desplegament, contemplant així la complicitat i la participació de les agents, des de llocs i intensitats diferents i amb graus d’implicació variables.

Fruit d’aquestes col·laboracions, i com una manera de tancar l’any i mostrar alguns dels resultats, es va decidir elaborar una sèrie de tallers creatius a càrrec de les diferents entitats, que es quedaran a l’escola bressol en forma de nous recursos pedagògics i noves metodologies d’aprenentatge. El treball de ‘Desbrossant la Ribera’ s’ha dividit, doncs, en tres fases: la coneixença entre les diverses entitats, les sessions de codisseny dels tallers creatius i la realització d’aquests tallers per part de les educadores externes.

Agents que formen part del grup motor:

– Aidà Almirall i Marta Espinall (Dinamització del Casal de Barri Pou de la Figuera)
– Andrea Alcaide (Coordinadora del projecte NINOTS de la Fundació El Milà
– Clara Barceló, Sílvia Galí (Educació i Mediació de la Fundació Joan Brossa)
– Joan Ivern (Projectes a Experimentem amb l’ART)

Agents que participen co-dissenyant i realitzant accions durant el procés:
– El Gecko con botas
– Karen Silva (Estudiant de pràctiques del Màster d’Arts Visuals i Educació: Un Enfocament Construccionista)
– Ariadna Garriga (Artista i educadora d’Experimentem amb l’ART)

Persones destinatàries participants del projecte:- Eva Echene Domènech (docent)
– Mireia Gascón Biosca (docent)
– Angels Goenaga Tomàs (docent)
– Sandra Diaz Alvarez (docent)
– Nuria Puertas Gonzalez (docent)
– Paula Salgado Sanchez (docent)
– Rosa Maria García Perez (directora)
– Gloria Cazallas Serrano (docent)

Persones destinatàries del projecte:
– Infants dels grups dels lactants, dels caminants i els grans.