Artboard 1

Brossart

Compartir

A partir del curs 2018-2019 i durant tres cursos consecutius, la Fundació Joan Brossa va desplegar un projecte amb els mestres, alumnes i famílies de l’Escola de Bordils i amb els veïns del poble que va ser acompanyat per Experimentem amb l’ART.

Durant el primer any es varen generar espais per compartir i posar en comú maneres de fer entre art i educació i necessitats, interessos i preocupacions, tant dels mestres com de l’entitat, tot prenent com punt de partida el treball previ i els materials realitzats per l’escola a l’entorn de Joan Brossa. En el segon curs el projecte es va obrir a l’alumnat i a les famílies amb la voluntat d’articular un projecte artístic i educatiu en un context comunitari que se centrés en el poeta compromès per desbordar-lo cap a una pràctica de creació col·lectiva. La darrera etapa del projecte va permetre crear un retrat que explorés la identitat col·lectiva a partir dels processos creatius de Joan Brossa i d’altres creadors contemporanis. Les paraules i el coneixement col·lectiu van passar a esdevenir el motor de la creació d’un arxiu sonor articulat per un grup motor de l’escola. ‘Brossart’ va cloure amb una acció que va revertir en la comunitat educativa i en el poble.