Artboard 1

Aquí no se m’acudia res per escriure. Variacions Visuals

Compartir
Variacions visuals Octavio Paz

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la implicació de l’Alexander Arilla, artista que ha format part de l’equip del P.I.C.. El punt de partida ha estat el co-disseny i acompanyament d’una part de la franja de treball globalitzat i del treball per projectes de la comunitat de grans (4rt, 5è i 6è de primària) de l’escola Octavio Paz, situada al barri de Navas. Alexander Arilla ha realitzat, a més a més, una instal·lació artística col·laborativa a l’entrada de l’escola que a partir del juny de 2023 itinerarà al Centre de les Arts Lliures.

La proposta s’ha dissenyat conjuntament amb la direcció i la cap d’estudis de l’escola, el Xavier López i l’Elena G., i part del claustre de l’escola, per tal que fos un projecte adaptat a les línies pedagògiques del centre educatiu, enguany emmarcades en el projecte MIRADES. S’han dut a terme sessions de formació per a docents, així com s’han desplegat diferents tallers al voltant de la pràctica artística d’Alexander, en col·laboració amb les línies temàtiques de l’escola: la mirada, la quotidianitat i la fotografia. El projecte ha estat orientat al desenvolupament de la competència clau en consciència i expressió cultural, així com aplicat a diverses competències transversals de l’àmbit de les arts visuals i plàstiques.

Podeu consultar aquí la memòria del projecte.

En aquest projecte l’organització de l’equip ha estat:

  • Disseny de la proposta educativa: Alexander Arilla (Artista), Xavier López (Director de l’Escola Octavio Paz), Elena Guillen (Cap d’estudis) i Sílvia Galí (Educació i Mediació de la Fundació Joan Brossa).

Dinamització dels tallers per alumnes i les formacions per a docents: Alexander Arilla, Sílvia Galí.

Suport pedagògic i acompanyament: Fani Mas, Elias Vera, Alícia Godes (Docents de la comunitat de grans de l’Escola Octavio Paz)

Persones destinatàries del projecte: Alumnes de la comunitat de grans (45 alumnes).