Brossa expandit

19.02.2021 Mediació
Compartir      

Des del curs 2013-2014, la Fundació Joan Brossa treballa el projecte educatiu com un dels eixos motors de la institució. En aquell cas, i tenint en compte que la Fundació no disposava d’un espai de referència obert al públic i que comptava amb un equip de treball molt reduït, articulà un programa de rutes literàries i d’activitats a l’aire lliure, adreçades a tots els nivells educatius, per donar a conèixer el patrimoni urbà que el poeta deixà a la ciutat i per reactivar l’espai públic des d’un posicionament performatiu.

A partir del curs 2018-2019, en una segona fase, amb un espai expositiu propi ubicat al barri d’El Born i amb una voluntat sumativa, la Fundació s’obrí a la ciutat i reformulà el projecte educatiu a partir de l’activació de propostes de curs de llarga durada que se centressin en l’empoderament de l’alumnat, en la descoberta de poètiques experimentals, en el diàleg amb creadors joves vinguts de disciplines diverses i, a la vegada, estimulà el forjament d’una comunitat educativa brossiana gràcies a l’impuls de cursos formatius que comptaven amb el suport del Consorci d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i a la creació d’un grup de treball format per docents de secundària que contribuís al desplegament d’iniciatives que donessin resposta a la veu i a les necessitats reals del col·lectiu. L’evolució del projecte s’ha anat materialitzant, any rere any, amb la celebració d’una jornada educativa que organitza la Fundació la primera setmana de juliol i que posa de manifest un creixement exponencial dels projectes que s’hi presenten, en termes de rigor i de qualitat, i l’interès que desperta la manera de fer i de crear de Joan Brossa a les aules.

Ara posem en marxa l’articulació del curs 2021-2022, un any que ha de representar el camí cap a la consolidació del projecte educatiu i del projecte endegat el 2013. Així doncs, el 2021 es planteja com un any de trànsit cap a la futura gestió de l’Escenari Joan Brossa per part de la Fundació. L’obertura de la totalitat de l’edifici històric de La Seca, a partir de desembre de 2021, amb la posada en marxa d’un projecte cultural singular que serà alhora un centre expositiu i un espai d’exhibició teatral porta implícit el repte d’articular un projecte educatiu que esdevingui un dels eixos vertebradors del centre i, a la vegada, el motor de l’activitat de l’equipament. La nova Fundació Joan Brossa, especialment sensible a les noves generacions, esdevindrà un equipament de referència per a creadors i creadores emergents que segueixen l’estela creativa del poeta i, a la vegada, un espai que vetllarà per preservar el llegat i la memòria de Joan Brossa. Així doncs, treballant colze a colze amb els centres educatius i integrant-se en el teixit creatiu, associatiu, cultural i social del barri, del districte de Ciutat Vella i, per extensió, de la ciutat, la institució formarà les noves generacions des de totes les disciplines brossianes i amb Joan Brossa com a identitat creativa, entrecreuant la pràctica contemporània, les arts escèniques i els discursos interdisciplinaris.

La millor manera de donar resposta a aquest repte que es presenta és amb la creació la comissió d’Educació del Centre d’Estudis Joan Brossa. El fet que la Fundació sigui una institució dirigida de forma col·legiada ha fet necessària l’articulació d’un òrgan impulsor de la programació i dels projectes que es duen a terme a l’entitat des d’una perspectiva polifònica. Fins ara, el Centre d’Estudis havia estat format per les comissions següents: Programació, Poesia escènica i Recerca. Al febrer de 2021 neix la comissió d’Educació amb la voluntat de sacsejar estructures i d’articular un projecte viu que parli de competències i no de currículum acadèmic, que entengui la interdisciplinarietat com una font de riquesa i que posi l’alumnat, la comunitat docent i la ciutadania en el centre. Per tal que el debat sigui fructífer i polièdric, i talment com si es tractés d’una declaració d’intencions, la comissió d’Educació està integrada per docents de tots els nivells educatius però també per mediadors i mediadores, creadors i creadores, investigadors i investigadores, i gestors i gestores culturals. La integren: Patrici Batalla, Sílvia Caballeria, Anna Dot, Dimas Fàbregas, Jordi Ferreiro, Fanny Figueras, Sílvia Galí, Magalí Homs (Tantàgora Serveis Culturals), Joan Ivern (Experimentem amb l’art) i Cloe Masotta, sota la coordinació de Judith Barnés, responsable del projecte educatiu de la Fundació, i l’acompanyament de Clara Barceló, tècnica i educadora de l’entitat. Amb ells i elles es reforçarà la funció educativa de la Fundació i es plantejaran noves estratègies per tal de reivindicar la institució com un agent educador de primer ordre. Una crida al diàleg directe entre la Fundació, els creadors i les creadores i la comunitat educativa que afavoreixi experiències transformadores úniques, que reivindiqui la figura del mediador i de la mediadora i que faci transferència dels processos creatius. En definitiva, una nova manera de fer i de relacionar-se que nodreixi la xarxa educativa i que potenciï un model comunitari que, de forma orgànica, formi part i doni sentit a l’ecosistema.

També et pot interessar