Una conversa astral entre Josefa Tolrà i Joan Brossa

22.03.2021 Publicació
Compartir      

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Joan Brossa acaben de publicar el catàleg La mèdium i el poeta. Una conversa astral entre Josefa Tolrà i Joan Brossa, a partir de l’exposició temporal comissariada per Pilar Bonet Julve i Sandra Martínez Pascual, que va tenir lloc a la seu de la Fundació Joan Brossa durant el 2020. 

Tant la publicació com l’exposició mostren com les obres de Josefa Tolrà i de Joan Brossa entren en diàleg per posar en relació allò que comparteixen en clau gràfica, poètica i vital. Així doncs, el llibre representa una declaració d’amor entre dos personatges singulars. D’una banda, reconeix la figura de Josefa Tolrà, artista i mèdium desconeguda durant molt de temps; de l’altra, aporta una imatge de Brossa poc habitual, a prop de la reflexió transcendent i de les inspiracions oníriques. I és que el vessant experimental i creatiu dels dos protagonistes s’estructura a partir de tres eixos: el més enllà, que incita a la creació des de la veu; l’univers, que convida al viatge de la vida des del relat; i la utopia, que és entesa des de la realitat social que lluita per assolir la llibertat. 

Pel que fa a la qüestió documental, el llibre reprodueix bona part de l’obra de Josefa Tolrà i de Joan Brossa i presenta una catalogació exhaustiva amb la presència de llibretes, quaderns de vida i dietaris de la mèdium. Les comissàries Pilar Bonet Julve i Sandra Martínez Pascual i Glòria Bordons, Manuel Guerrero Brullet i Dolors Marín Silvestre acompanyen la publicació de textos d’estudi per aprofundir en aquesta relació i en aquests universos creatius. S’hi parla sobre el Club 49, Dau al Set, les imatges hipnagògiques brossianes, espiritualisme, ocultisme, anarquisme i socialisme, etc. Especialment interessant és el diàleg imaginari entre Josefa Tolrà i Joan Brossa construït per Marín Silvestre. 

El catàleg té un cost de 18€ i es pot adquirir a la botiga de la Fundació Joan Brossa i a través del web de publicacions de l’Ajuntament de Barcelona. Els textos estan disponibles en català, en castellà i en anglès.

També et pot interessar