Artboard 1

Variacions

Compartir
Variacions 22-23

Aprendre és variar, transformar, reinterpretar. Aprendre és repetir diferent, reinventar, imaginar noves maneres de fer, tot coneixent-ne, o no, les influències d’aquests actes. Variacions pretén ser un disparador d’idees i metodologies a càrrec d’artistes residents a la Fundació Joan Brossa – Centre de les Arts Lliures, que treballaran amb una escola de primària o secundària duent a terme propostes híbrides entre l’art i la pedagogia, tot servint d’acompanyament a l’equip docent així com vinculant les accions a la programació de la Brossa de cada temporada.

Variacions és un programa que es desplega en tres itineraris artístics: Variacions Visuals (poesia visual), Variacions Poesia (poesia escrita i oral) i Variacions Arts en Viu (poesia d’acció), a partir dels quals es dissenyen projectes adaptats a les necessitats de cada centre educatiu. És un programa gratuït, amb vocació transformadora, que pretén acostar les pràctiques artístiques contemporànies al món educatiu, fent accessibles els seus llenguatges. Una forma, doncs, de portar l’art a les aules, així com d’acostar les noves pedagogies al museu, i nodrir als artistes, a l’equip intern i a la programació dels processos creatius que sorgeixin de cada projecte. 

L’objectiu? Formar-nos transversalment a partir de tots els aprenentatges i coneixements implicats, amb professors, mediadors, alumnes i artistes.

El programa ‘Variacions’ es desplega en tres eixos de treball:

Itinerari “Arts visuals”:

Aquesta línia es treballarà des de l’octubre de 2022 fins al febrer de 2023 i estarà vinculada a l’exposició “Nova i curiosa relació”, comissariada pels artistes residents del P.I.C. 2022. Un projecte co-dissenyat per l’Alexander Arilla i el Servei Educatiu de la Brossa amb l’Escola Octavio Paz i el seu projecte MIRADES.

 

Les professores diuen

“L’Aliança amb la Fundació Joan Brossa – Centre de les Arts Lliures és un dels eixos sobre el qual estem construint el projecte “MIRADES” a l’escola Octavio Paz. La nostra motivació a l’hora de vincular-nos amb la fundació neix arrel de l’interès en que els nostres infants aprofundeixen en el coneixement del llenguatge artístic i de la poesia visual. Ens plau veure com infants, mestres i artistes ens retroalimentem en aquest vincle. Compartim experiències dintre dels espais de l’escola, així com en els de la fundació. L’Alexander Arilla, artista i curador resident, i la Sílvia Galí, d’educació i mediació, ens acompanyen i ens guien en aquest viatge que ens està ensenyant a percebre l’entorn i la quotidianitat a través d’una nova mirada.”

  • L’Alexander diu

“Sovint, l’art es treballa a l’escola com a pràctica plàstica i estètica llevat de contingut i desproveïts de context. Tanmateix, cada moviment artístic respon al punt geogràfic i el moment històric i sociopolític en què es produeix. 
Aquesta banalització de l’art fa que ens resulti inaccessible i difícil d’entendre o apreciar quan no encaixa dins els cànons estètics masculins i euroblancs establerts per la història de l’art hegemònica que hem après a apreciar. L’art només es valora segons la seva bellesa i segons la quantitat d’esforç o traça que atribuïm a l’artista. Sembla que com més distant sigui una pràctica de les nostres capacitats, més valor té la peça. Aquesta distància genera una desvinculació entre els estudiants i les obres que veuen a classe.”

Itinerari “Poesia”:

Aquesta línia és transversal a tot el curs escolar i estarà vinculada a l’exposició sobre poesia “L’ull de veure aparicions”, comissariada per la Roser Bastida i el Javi Morera. Un projecte co-dissenyat per la Raquel Pena (poeta de l’exposició) i el Servei Educatiu de la Brossa amb a l’Institut Escola Mirades.

Les professores diuen
“A l’Escola-Institut Mirades tenim clar que volem formar persones amb eines de construcció de pensament i de comunicació en diferents llenguatges i és per això no podem estar més entusiasmats amb la col·laboració que ha sorgit amb la Fundació Joan Brossa per l’actual curs. Es tracta de la concepció conjunta d’una assignatura trimestral amb grups reduïts de 1r d’ESO al voltant de la poesia i amb l’objectiu que creïn una composició poètica personal i dissenyin una possible representació conjunta. Aquest projecte l’hem anomenat Paraula i acció i té tres eixos vertebradors: transmissió, composició i comunicació. El Centre de les Arts Lliures acollirà aquests estudiants en diferents fases del procés i, gràcies a poetes i mediadors a peu d’aula, els ajudarà amb la producció del resultat final.” 

La Raquel Pena diu 
“La poesia té una relació inevitable amb el llenguatge. Atès que la infantesa i l’adolescència no estan avesades a les lògiques de significats i referents que predominen en l’esperit del nostre temps, necessàriament la relació amb el món passa de manera més corpòria per la paraula. Un anomenar-se a través de la imatge que ens fa possible habitar el món.”

Itinerari “Arts en viu”:

Aquesta línia es treballarà del març al juny de 2023 i estarà vinculada al Programa de Suport a la Recerca en Arts en Viu. Un projecte co-dissenyat per les companyies escèniques i el Servei Educatiu de la Brossa amb l’Escola Decroly.

Les professores diuen
 A l’Escola Decroly l’infant pot aprendre a partir dels seus tres processos naturals: observar, associar i expressar. Observem els elements de la realitat i associem els nous aprenentatges amb els anteriors donant sentit a noves descobertes. L’expressió acompanya tot el procés i es materialitza fent ús dels llenguatges en totes les seves formes. Iniciar una col·laboració amb la Fundació Joan Brossa ens dona la possibilitat d’ampliar la nostra mirada i endinsar-nos en l’expressió corporal, posant el cos i el moviment al centre. Aquest projecte compartit, que tot just iniciem, volem que sigui un camí de descobertes, tant per la Fundació com per l’Escola, que ens plantegi preguntes i ens faciliti nous recursos per poder acompanyar el procés d’aprenentatge dels infants.

Les companyies diuen
“Només entenem les arts escèniques des de la seva capacitat de transformar el món, la societat, la realitat que ens envolta. Generar processos de creació escènica vinculats a realitats pedagògiques és una oportunitat d’enriquiment bilateral: de vincular l’art en el creixement personal de noves generacions; de vincular la realitat social en els processos de creació.”

També et pot interessar