PRESENTACIÓ DEL LLIBRE POESIA COMPLETA, VOL. 1 (1940-1960), DE JOAN BROSSA

A CÀRREC DE GLÒRIA BORDONS

Compartir

La publicació de la poesia completa de Joan Brossa és imprescindible per tenir
a l’abast tota l’obra poètica de Brossa, ordenada cronològicament, ja que avui dia
és impossible aconseguir gran part dels llibres publicats en vida del poeta.
Aquesta edició és necessària per entendre l’evolució i la variació de la poesia
brossiana, els lligams amb les altres branques de la seva obra (el teatre, la
prosa i la part visual) i la novetat de cada peça en el context de la seva època.
El públic podrà descobrir per primer cop la magnitud i l’heterodòxia del conjunt
de la poesia de Joan Brossa i l’experimentació que dugué a terme amb tots els
mitjans i formes que tenia al seu abast. D’aquesta manera, les diferents cares de
la piràmide brossiana seran visibles i, al darrere de la infinitat de formes i figures,
el lector hi veurà reflectida la veritat d’un ésser únic, que es considerava poeta
sense més qualificatius.

Es tracta, ras i curt, de «poesia». I, més concretament, des dels seus inicis
hipnagògics fins al primer llibre que li obrí les portes a un reconeixement
internacional (Poemes civils). Són quaranta poemaris escrits entre 1940 i
1960, en què per primera vegada el lector podrà llegir de manera cronològica
l’esdevenir poètic de Brossa i assistirà a l’evolució del poeta com un espectador
privilegiat.

La presentació d’aquest primer volum es farà al Centre de les Arts Lliures amb
presència de poetes i llibres.