PostBrossa 2020
Compartir

La Fundació Joan Brossa estableix tres eixos temàtics a l’hora d’articular-ne el programa expositiu: ‘Realitat en crisi’, ‘Poesia en crisi’ i ‘Poesia i art en acció’. Aquests tres blocs conceptuals responen al pretèrit, al present i al futur. L’era PostBrossa, que correspon al temps futur, i, per tant, a la poesia i a l’art en acció, és hereva de l’esperit brossià que no posa límits a la creativitat, un espai en el qual l’acció, la paraula i la instal·lació són una sola cosa.

Durant la tardor del 2019 es va presentar el primer cicle ‘PostBrossa’: un conjunt de tres projectes que eren, a la vegada, exposicions, instal·lacions i accions de la nova creativitat. ‘PostBrossa’ va saber adequar-se a la singularitat de l’edifici i adaptar-se a l’espai arquitectònic dels tres ambients que conformen La Seca: la biblioteca, la planta baixa i l’altell. També va saber acompanyar les propostes escollides d’un programa d’accions i interpel·lar i buscar la interacció amb el públic.

Enguany, en el marc del confinament i de la pandèmia mundial, la Fundació Joan Brossa va obrir una convocatòria de projectes artístics per formar la segona edició del ‘PostBrossa’. Ara la Fundació Joan Brossa presenta els tres projectes guanyadors de la segona edició ‘PostBrossa’:

Una cartografía de la libertad, d’Esther Aldaz
“Treballo amb les paraules com a espais capaços d’acollir tant a l’individu com al col·lectiu i construeixo marcs on assajar noves maneres d’habitar. Aquesta peça està pensada per ser viscuda, algunes vegades per mi i sempre pel públic, per prendre’s temps per trobar formes d’entendre la “llibertat” (aquesta paraula tan gastada) i que potser trobem, conscientment aixoplugats per ella, la intensitat poètica que posseeix. Aquests dies la llibertat acaba i comença a la porta de les nostres cases, illes de vegades benèvoles, de vegades desertes o tempestuoses, o plenes de fruits. El llindar de la casa va primer, després només ens en queda la pell.”

Anotaciones para una eiségesis, de Marla Jacarilla
“Les obres que conformen la sèrieAnotaciones para una eiségesis obren un espai en el qual s’aborden conceptes com apropiació, reinterpretació, modificació o plagi i proposen una reflexió sobre aquestes termes. Partint de materials aliens i preexistents (articles de diari, gràfiques, novel·les, vídeos, GIFs, discursos, etc.), les obres seleccionades mostren com és d’inevitable fer una reinterpretació subjectiva –l’exegesi que dona lloc al títol de la mostra– realitzada a partir d’una reinterpretació constant. Una reinterpretació que expandeix, modifica i qüestiona, d’una forma incessant, la història de l’art.”

/ph/ Algunas voces tomadas, de Juan López i Marc Vives
“El projecte que es proposa es basa en l’elaboració de peces-partitura que puguin ser interpretades o traduïdes per mitjà de la veu. Per a això, es realitzaran alguns treballs de dibuix amb ciment, escultures o encofrats. Així, contraformes tipogràfiques s’instal·laran sobre els murs, realitzant una composició de pseudo-fonemes. En ells, es confronta la idea de dibuix i de volum amb la de forma i contraforma tipogràfica. És aquesta contraforma, aquest aire al voltant de la lletra, la que utilitzo per construir nous signes, nous codis. Els sons no existeixen abans de ser “trobats”, sinó que depenen del fet de ser localitzats i activats. Marc Vives s’encarrega d’aquesta missió amb la interpretació de la partitura.”

Aquesta triple proposta es podrà visitar a la seu de la Fundació des del 12 de novembre fins al 31 de gener de 2021 i s’acompanyarà d’un programa públic que activarà les instal·lacions i l’espai.