Can Frègoli

Activitat Familiar
a càrrec d’El globus vermell

Compartir

*ACTIVITAT ANUL·LADA*
Després de vuit segles de canvis i modificacions constants, l’última reforma que ha tingut lloc a La Seca, una antiga fàbrica on s’estampava moneda, ha donat lloc al
Centre de les Arts Lliures de Barcelona dedicat a l’univers creatiu de Joan Brossa. Però en aquest món no hi ha mai res immutable. És per això que proposem als convidats que imaginin (i construeixin!) una nova metamorfosi de l’edifici perquè n’esdevingui un habitatge acollidor amb les diferents estances de què disposa qualsevol casa.