A Skin Poem for a Cosy House

Mai Rojas i Raffaella Crapio
Cia. Los Escultores del Aire

Compartir

A Skin Poem for a Cosy House va ser concebut durant el confinament del 2020.

Davant la paràlisi mundial i la incertesa, vam decidir catalitzar totes les emocions i transformar la nostra casa a la sala d’assajos, convertint la captivitat en una residència artística, transformant la limitació en una oportunitat creativa.

L’espectacle va començar a agafar vida en el saló de casa nostra, els mobles es van tornar el decorat i el nostre confinament el temps que anhelàvem per a dedicar-nos a la creació sense cap mena de distracció.

A Skin Poem for a Cosy House s’estructura passant per les 5 etapes del dol: Negació, Ira, Negociació, Depressió i Acceptació.

Esperem que ho gaudeixin i respirin amb nosaltres en aquest breu espai del sospir efímer al qual anomenem vida.
Mai i Raffaella