Processos de creació en Joan Brossa

Compartir

A càrrec de Glòria Bordons

En una ocasió Joan Brossa, davant una pregunta sobre la creativitat, va respondre que era un desig de comunicació motivat per un fet, un estat d’ànim, etc. Efectivament algunes vegades els seus poemes són un clar reflex d’un estat d’ànim, però, quan parteixen d’una realitat externa, al receptor li és més difícil donar un sentit al poema. A partir de la catalogació de l’arxiu Joan Brossa, s’han pogut establir relacions entre documents o diaris guardats i poemes, o entre esborranys i versions finals, de manera que, en alguns casos, és possible resseguir el procés de creació del poema, ja sigui visual ja sigui escrit. D’altra banda, el propi procés d’escriptura de poemes o peces teatrals així com de l’elaboració de llibres és un camí que acaba i recomença constantment. En la xerrada es presentaran exemples de creació de poemes literaris, escènics i visuals i també de confecció de llibres, de manera que el públic podrà veure el punt de partida real dels poemes i el procés brossià d’obrir finestres a la realitat