Llegir Brossa

Compartir

A càrrec de Glòria Bordons

Acostament a l’obra escrita de Joan Brossa a partir de la lectura i del comentari d’alguns dels textos que figuren a dues de les publicacions més recents que s’han fet sobre el poeta: Joan Brossa. Prosa completa i textos esparsos de l’editorial RBA – La Magrana i Poemes inèdits: Gual permanent i Mapa de lluites de :Rata_, ambdues edicions a cura de Glòria Bordons, vicepresidenta d’estudis i patrona de la Fundació Joan Brossa.