Revolució construïda
Antologia de poemes de revolta, 1979