Poema del natural
Els entra-i-surts del poeta, 1973