Darrera transformació
Poema sobre Frègoli i el seu teatre, 1965