Al  costat de la motivació, però, ha d’agafar el mateix pes la reflexió. L’alumnat ha de ser conscient del que crea, com ho fa i per què ho fa. Les fases del procés de creació han d’estar ben planificades i han de ser conegudes per  l’alumnat abans de començar. La intuïció és vàlida, però hem de fer entendre que si se segueix el procés adequat i sobretot si es formulen les preguntes adequades, les respostes es troben més ràpidament. Per això és molt útil de seguir el procés col·lectivament, abans d’encarar-se a la creació individual.

Dels objectes és més fàcil passar als poemes literaris. Per a la interpretació, cal anar especialment a intentar esbrinar els perquès del poeta, a preguntar-se què ens ha volgut dir amb aquelles imatges i paraules. El comentari de la forma és també important però sense quedar-se mai en aquest nivell. Cal fer comprendre a l’alumnat la supeditació de la forma al contingut i quins elements aporten les figures retòriques, la mètrica o la tria d’una determinada estrofa al significat expressat.

Finalment, creiem que qualsevol treball amb poesia a secundària s’ha de relacionar amb la vida de l’aprenent, a fi d’implicar-lo en allò que està estudiant. Només la implicació aconseguirà l’interès i la motivació.

Per entrar dins del món de Joan Brossa, cal estar-ne ben preparat. Per això, si voleu descobrir l’univers creatiu del poeta (qui era, quan va viure i què va fer), us proposem aquestes activitats:

Primer cicle d’ESO

Segon cicle d’ESO

O bé aquestes propostes de treball, més aprofundides, vinculades a la creació poètica de Brossa

Primer cicle d’ESO. Sortim!

Segon cicle d’ESO. Sortim!