L’obra de Brossa és molt extensa i polièdrica. Podem trobar des d’odes, sonets i sextines fins a poemes breus i senzills. A més, la paraula, la imatge i l’acció es fusionen i eliminen qualsevol tipus de frontera. És aquí quan la poesia brossiana esdevé universal.

Amb la poesia de Joan Brossa es pot practicar l’entonació o la pronunciació de la llengua, perfeccionar funcions lingüístiques més bàsiques (donar instruccions o definir un objecte o concepte) o bé aprendre lèxic comú. D’altra banda, la implicació per part dels aprenents està garantida atès que Brossa exigeix la participació del receptor en la construcció del significat del poema. Així doncs, la poesia brossiana fomenta la reflexió, el diàleg i la llibertat de pensament. La poesia esdevé individual i intransferible. Som nosaltres els qui li donem sentit. A més, molts dels poemes de l’autor parlen sobre la vida, sobre el dia a dia, sobre la quotidianitat. Alguns, fins i tot, esdevenen màximes o sentències que poden fomentar debats o diàlegs a l’aula.