Per això, és molt important de no abandonar el diàleg en el procés de comprensió i comentari dels poemes. Cal deixar sempre marge per a la interpretació personal i que l’alumnat pugui expressar la seva opinió sobre el significat del poema. De la mateixa manera, cal propiciar la creació personal i, especialment, la reflexió sobre el procés seguit.

Com a elements diferenciadors de batxillerat destacaríem un treball més específic de llengua a partir dels poemes de Brossa. En segon lloc, un treball més desenvolupat del context històric, tant pel que fa a la relació de Brossa amb altres autors catalans anteriors com pel que fa a la relació amb altres autors avantguardistes d’àmbit internacional. Per acabar, cal destacar el rol que estan prenent les noves tecnologies a la nostra societat. És per això que no hem d’obviar-les de cara a incorporar nous processos d’aprenentatge a l’aula. En aquest sentit, la filosofia creadora de Joan Brossa es presta molt a innovar i a generar poesia des de nous codis.

Per entrar dins del món de Joan Brossa, cal estar-ne ben preparat. Per això, si voleu descobrir l’univers creatiu del poeta (qui era, quan va viure i què va fer), us proposem aquestes activitats:

Batxillerat

O bé aquestes propostes de treball, més aprofundides, vinculades a la creació poètica de Brossa:

Batxillerat. Sortim!