Presentació

Des de La Brossa entenem l’educació i la mediació com maneres de transferir un coneixement nutritiu, d’articular propostes transversals, de fer dialogar la comunitat educativa amb el teixit artístic. Volem construir un espai d’aprenentatge intergeneracional i interdisciplinari. Brossa demanava als poetes que s’embrutessin. Ser en el present i comprometre’s amb la societat. En la forma i en el contingut, doncs, embrutem-nos.