Presentació

Des de la Fundació entenem la mediació com una manera de transferir un coneixement nutritiu, d’articular propostes transversals, de fer dialogar la comunitat educativa amb el teixit artístic. Volem construir un espai d’aprenentatge intergeneracional i interdisciplinari. Brossa demanava als poetes que s’embrutessin. Ser en el present i comprometre’s amb la societat. En la forma i en el contingut, doncs, embrutem-nos.

Des de la Fundació Joan Brossa impulsem un nou programa educatiu. ‘Brossa expandit’ és una iniciativa concebuda des de la porositat perquè entenem que la mediació ha de ser l’eix vertebrador del centre de les arts lliures. Així doncs, hem de colonitzar l’espai, La Seca, des de dintre, des de l’edifici històric, però també des de fora. Ens hem d’obrir a la comunitat i integrar el projecte en el teixit educatiu, creatiu, associatiu, cultural i social del barri, del districte i de la ciutat. La Seca és casa. D’altra banda, volem posar l’alumnat en el centre de l’aprenentatge per mitjà d’experiències que emfasitzin les pràctiques disruptives, els laboratoris experimentals i els projectes educatius de llarga durada tot activant-ne el pensament crític.

‘Brossa expandit’ vol comunicar l’art dels vius i per això la nostra voluntat és la de treballar, de forma horitzontal, entre el món de l’educació i el sector creatiu. Des del nostre servei educatiu hem de saber reivindicar l’artista viu, la contemporaneïtat, i entendre la figura del creador com a mediador, i l’espai expositiu i teatral com a espais de mediació. La nostra entitat no disposa d’aules taller però sí que oferim espais de transferència que fomentin la pràctica creativa contemporània. En aquest marc de treball, els docents també estaran representats. Oferirem formació, però no serà formació reglada. Programarem càpsules indisciplinades, experiències de sacsejada col·lectiva per a la comunitat docent. Aquí trencarem murs i obrirem parets. Generarem qüestionament. Ens qüestionarem sense buscar mai les respostes. Facilitarem la creació d’espais compartits, crearem grups de treball, fomentarem les comunitats aprenentatge. Es tracta de crear estructures amables que empoderin les persones a prendre la paraula.

Aquest projecte ha comptat amb el suport de les Beques “Premis Barcelona 2020” de l’Ajuntament de Barcelona