Joan Brossa. Poema objecte (Esquer)
Descobrir a Joan Brossa
Compartir

El novembre de 2023 inaugurem l’exposició permanent sobre Joan Brossa i la seva obra poètica, visual i escènica: Joan Brossa. La sensació mental d’una felicitat completa. Serà una exposició en clau divulgativa per descobrir les diferents etapes de la seva vida, la seva forma d’entendre l’art i els seus principals referents creatius. Les escoles podreu veure algunes de les obres més representatives del poeta, tot reflexionant sobre les formes d’observar, d’interpretar i de fer art. La visita anirà acompanyada d’una dinàmica creativa al voltant de la poesia brossiana. La informació completa de l’activitat estarà disponible a partir de novembre de 2023.

Objectius:
— Descobrir la vida i l’obra de Joan Brossa en clau divulgativa i lúdica.
— Apreciar com els artistes conceben i produeixen objectes i imatges a partir del que saben i imaginen.
— Expressar oralment idees, emocions i vivències.
— Experimentar amb les qualitats visuals i plàstiques dels materials que inspiren al poeta.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ